19.12.22

Εγκολφόπουλος: Αμφισβητώ ότι υπάρχει πύραυλος Tayfun-Όποιος έρθει νύχτα θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι