14.12.22

Ενστάσεις για την ίδρυση «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας» στη Φλώρινα


Κωνσταντίνος Χολέβας
 

«Μακεδονική γλώσσα» στην Ελλάδα δεν υπάρχει!

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας ενέκρινε την ίδρυση «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα».
 Το Κέντρο, µε µορφή 
ΜΚΟ, έχει σκοπό να διαδώσει µια γλώσσα την οποία ονοµάζει «µακεδονική» και να επιδιώξει τη διδασκαλία της σε σχολεία και πανεπιστήµια της Ελλάδος. Θεωρώ ότι η λειτουργία αυτής της ΜΚΟ δηµιουργεί σοβαρά νοµικά και ιστορικά ερωτήµατα και προτείνω να εξετασθούν οι νόµιµοι τρόποι προσφυγής κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου της Φλώρινας.

Ελέχθη ότι η έγκριση της ως άνω ΜΚΟ είναι συµβατική υποχρέωση της Ελλάδος, απορρέουσα από τη Συµφωνία των Πρεσπών. Ξαναδιαβάζω αυτή την πολύ κακή και ανιστόρητη συµφωνία και δεν βρίσκω ότι προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Το Αρθρο 1,3γ αναφέρει ότι η γλώσσα του κράτους των Σκοπίων (Βόρειας Μακεδονίας, όπως το ονοµάζει) θα είναι η «µακεδονική»Η αναφορά γίνεται µόνο για το κράτος αυτό. Ουδεµία αναφορά γίνεται στη συµφωνία για «µακεδονική» γλώσσα στην Ελλάδα.

Κατά την πρόσφατη διένεξη (καλοκαίρι 2022) µεταξύ Σκοπίων και Βουλγαρίας για το ζήτηµα της γλώσσας, η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποδέχθηκε εν µέρει τις βουλγαρικές ενστάσεις. Τα Σκόπια, από την πλευρά τους, για να παρακάµψουν το βουλγαρικό βέτο, έκαναν µια µονοµερή δήλωση, µε την παραδοχή ότι η λεγόµενη «µακεδονική γλώσσα» οµιλείται µόνον εντός των ορίων του κράτους τους. Από τη στιγµή λοιπόν που υπάρχει αµφισβήτηση της γλώσσας αυτής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν καταλαβαίνω γιατί προκύπτει κάποια υποχρέωση της Ελλάδος να την αναγνωρίσει µέσα στα όρια της επικράτειάς της.

Πιθανόν να υπάρχουν ορισµένοι Ελληνες πολίτες στη Βόρειο Ελλάδα που δηλώνουν άλλη εθνική καταγωγή πλην της ελληνικής. Οµως το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µόνο σε άτοµα. Οχι σε οµάδες, µικρές ή µεγάλες. Οι ελάχιστοι αυτοί άνθρωποι που αισθάνονται πιο κοντά προς τα Σκόπια παρά προς την Ελλάδα ας εκφράσουν την άποψή τους ατοµικά. ∆εν έχει καµία υποχρέωση η Ελλάδα να τους αναγνωρίσει ως οµάδα ή ως σωµατείο ή ως ΜΚΟ.

Αµέσως µετά την ανακοίνωση της έγκρισης του «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα» Σκοπιανοί πολιτικοί εξέφρασαν τη χαρά τους και έκαναν λόγο για δικαιώµατα «Μακεδόνων» στην Ελλάδα. Οµως η Συµφωνία των Πρεσπών προβλέπει στο Αρθρο 4,3 ότι δεν πρέπει να παρεµβαίνουν τα Σκόπια σε εσωτερικά θέµατα της Ελλάδος και µάλιστα για τα δικαιώµατα πολιτών που δεν είναι υπήκοοι των Σκοπίων. Με τις δηλώσεις τους οι Σκοπιανοί πολιτικοί παραβιάζουν για ακόµα µία φορά την ήδη διάτρητη Συµφωνία των Πρεσπών. Αποδεικνύουν ότι τη χρησιµοποιούν µονοµερώς. Για να προβάλλουν τις δικές τους εθνικιστικές απόψεις, χωρίς να τηρούν τις δικές τους υποχρεώσεις, π.χ. σχολικά βιβλία, εµπορικά σήµατα. Ελπίζω στο υπουργείο Εξωτερικών να γίνεται η καταγραφή αυτών των παραβιάσεων εκ µέρους των Βορείων γειτόνων µας. Ιστορικά και γλωσσολογικά, η έγκριση της ΜΚΟ της Φλώρινας προσκρούει στην επιστηµονική αλήθεια. Ο αείµνηστος γλωσσολόγος Νικόλαος Ανδριώτης έχει αποδείξει ότι το ελληνοσλαβικό ιδίωµα που µιλούσαν παλαιότερα ορισµένοι κάτοικοι στη Μακεδονία διαφέρει κατά πολύ από τη γλώσσα του κράτους των Σκοπίων. Εξάλλου, στον Μακεδονικό Αγώνα του 1903-1908 είδαµε σλαβόφωνους, δίγλωσσους Μακεδόνες να αγωνίζονται υπέρ του Ελληνισµού.

«Μακεδονική γλώσσα» στην Ελλάδα δεν υπάρχει!


*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά στις 3 Δεκεμβρίου 2022


(Επιμέλεια αναρτήσεως: Στρατηγός εα κ. Αθαν. Καραντζίκος)