20.12.22

Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης που μοίραζε τον μισθό του στους φτωχούς! - Δημήτριος Λυκούδης