29.12.22

Πότε τα όνειρα-οράματα είναι από Θεού και πότε εκ του πονηρού; - Δημήτριος Λυκούδης