5.12.22

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ! Σοβιετική μανία | Δράση, Πόλεμος