31.12.22

(1:41 / 4:00 ) Τα φύλα είναι δύο, άνδρας και γυναίκα.


Η Θεσσαλονίκη πόλη Ελληνική ήταν η ΜΟΝΑΔΙΚΗ δημοτική παράταξη που ψήφισε ΚΑΤΑ σχεδίου που υποστηρίζει την συμμετοχή του Δήμου σε gay pride και σε εκδηλώσεις προπαγάνδας υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ. Ο κύριος Κουριαννίδης ήταν ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης που ψήφισε ΚΑΤΑ . Το σχέδιο που αφορούσε την Ισότητα των Φύλων και την Άρση των Έμφυλων Διακρίσεων περιελάβανε και την κάτωθι παράγραφο:

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, πέρα από τη στήριξη του Thessaloniki Pride, οφείλει να αναπτύξει κάποια δέσμη μέτρων ή ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την υποστήριξη και κοινωνική ενδυνάμωσή τους συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός LGBTQI+ / ΛΟΑΤΚI+ ενταξιακού περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων στο Δήμο». Τα φύλα είναι δύο, άνδρας και γυναίκα. Τα περί «κοινωνικών φύλων» και άλλες τέτοιες ανοησίες που φτάνουν να μιλούν για 60 τόσα φύλα (!), για μας δεν είναι αποδεκτά. Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του δεν μας αφορά. Είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όχι και να θεσμοθετείται αυτή η επιλογή του με αποφάσεις οργάνων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης κ.λ.π. Δεν έχει σχέση με την ισότητα των δύο φύλων ότι αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. Η σχετική παρέμβαση του Γιάννη Κουριαννίδη κατά την ψηφοφορία του θέματος, αλλά και ανάλογο απόσπασμα από την κεντρική ομιλία του στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα.

Επιμέλεια αναρτήσεως, από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο