2.11.22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

«ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ»

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Αγίου Ανδρέου, 68 - 251 00  ΑΙΓΙΟΝ

 

Τηλ. - Fax: 26910 60 450 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


Αἴγιον, 1η Νοεμβρίου 2022


Σήμερα καί περί ώραν 12ην μεσημβρινήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ἄνευ προειδοποιήσεως καί ὅλως ἰδιωτικῶς, εἰς ἔνδειξιν τῆς πατρικῆς του ἀγάπης, ἐπισκέφθηκε τούς Υγειονομικούς, οἱ ὁποῖοι ἀπό τοῦ μηνός Φεβρουαρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους διημερεύουν καί διανυκτερεύουν εἰς τό πεζοδρόμιον ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας! 

Ἐπειδή δέν  ἐδέχθησαν νά ὑποβληθοῦν εἰς τό ἐμβόλιον Covid-19 κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ, ὑπεβλήθησαν εἰς τήν ποινήν τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας, συνεπῶς ἐστερήθησαν τοῦ μηνιαίου μισθοῦ των! Δηλ. ἄνευ δικαστικῆς τινός ἀποφάσεως, ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ  ὑπεβλήθησαν εἰς τήν ποινήν τῆς ἀργίας ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, δηλ. εἰς τόν «ἐκ πείνης θάνατον»!!!  

Τό σύνολον τῶν ταλαιπωρημένων αὐτῶν Ἀδελφῶν μας εἰς ὅλην τήν Ἑλλάδα εἶναι 7.500 Ἰατροί καί Ὑγειονομικοί! 

Διά τήν πραγματοποίησιν αὐτῆς τῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβ. κ. Ἀμβροσίου ὑπῆρξαν τρία (3) πολύ σημαντικά γεγονότα:

1ον)  Ἡ ἐκ μέρους τῆς σεπτῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετική  Ἀνακοίνωσις,  διά τῆς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ συμπάθεια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τούς πολύ  σκληρά καί πολύ απάνθρωπα δοκιμαζομένους Ὑγειονομικούς  Ἀδελφούς μας.  

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν, ὅπως προβῇ σέ διάβημα πρός τόν ἁρμόδιον Ὑπουργόν  Ὑγείας, ὥστε νά ἀρθῇ ἡ συντελουμένη ἀδικία. Έπίσης ἀπεφάσισεν, ὅπως δύο Ἀρχιερεῖς-Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπισκεφθοῦν  τούς  διαμαρτυρομένους Ὑγειονομικούς ἐκεῖ ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας. Σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι οἱ πληγωμένοι αὐτοί Ἀδελφοί μας εὑρίσκονται ἐκεῑ εἰς τήν ὁδόν Ἀριστοτέλους, ὅπου καί διημερεύουν καί διανυκτερεύουν ἀπό τόν μῆνα Φεβρουάριον τοῦ 2022!! Πλήν ὅμως τόσον τα αὐτιά, ὅσον καί τά μάτια τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Θάνου Πλεύρη ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ! 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


Ἰδού, λοιπόν, ἡ σχετική εἰδησεογραφία:

 

«Στο πλευρό των υγειονομικών υπαλλήλων, που δεν έχουν εμβολιαστεί και βρίσκονται σε αναστολή, τάσσεται η Εκκλησία της Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό ετοιμάζεται να αποστείλει επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας  Αθανάσιο Πλεύρη, όπως ανακοίνωσε χθες η ΔΙΣ.

Αλλωστε, δεκάδες υγειονομικοί υπάλληλοι,που είναι σε αναστολή, μαζεύτηκαν την Πέμπτη το πρωί -κατά τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος - έξω από το Συνοδικό Μέγαρο και φώναζαν διάφορα συνθήματα, όπως «ένα χρόνο σε αναστολή και στην Ιεραρχία δεν καίγεται καρφί», και επέμεναν να μιλήσουν σε κάποιον εκπρόσωπο, ώστε να μεταφερθούν στον Μακαριότατο τα αιτήματά τους και να ζητήσουν τη συμβολή και την παρέμβασή του για να λυθεί, επιτέλους, το ζήτημα που τους απασχολεί τόσους μήνες και τους προκαλεί σοβαρά προβλήματα διαβίωσης

Οπως δήλωσε εκείνη την ημέρα ο Σεβ.  Μητρο-πολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, εκπρόσωπος Τύπου της Ιεραρχίας, ενημερώθηκε ο Αρχιεπίσκοπος και δεσμεύτηκε να θέσει το θέμα στη ΔΙΣ, όπως ακριβώς έκανε. Χθες, λοιπόν, οι Συνοδικοί Αρχιερείς, κατόπιν συζήτησης, δέχτηκαν να αποσταλεί η επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και να θέσουν επίσημα την Εκκλησία στο πλευρό των υγειονομικών υπαλλήλων, ενώ εξέφρασαν -ακόμη μία φορά- την ευγνωμοσύνη τους προς τα πρόσωπα των ιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της την περασμένη Παρασκευή, η Ιεραρχία δήλωσε ότι τα Μέλη της δεν μπορούν να κωφεύσουν στις αγωνιώδεις εκκλήσεις των υγειονομικών σε αναστολή για επιστροφή στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, για τη συνέχιση της προσφοράς τους στον χώρο της υγείας».

Ἰδού καί μία σχετική φωτογραφία ἀπό τήν διαμαρτυρίαν τῶν Ὑγειονομικῶν σέ ἀναστολή. 


Ὀ Σεβασμιώτατος Γέρων Μητροπολίτης κ. Ἀμβρόσιος, παρακληθείς διά νά σχολιάσῃ τήν Άνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐδήλωσε τά ἑξῆς:

«Χαίρω ὅλως ἰδιαιτέρως, διότι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἔλαβε τήν Ἀπόφασιν νά συμπαρασταθῇ εἰς τά σκληρῶς δοκιμαζόμενα Τέκνα Της, ἤτοι τούς  7.500 Ὑγειονομικούς, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ καί ἑπομένως πεινοῦν, διψοῦν καί ἀναστενάζουν, αὐτοί καί τά μέλη τῆς οἰκο-γενείας των! Βεβαίως ἡ χαρά μου θά ἦτο ἀκόμη μεγαλύτερη, ἐάν ἀπεφάσιζαν νά μεταβοῦν ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ «ἐν Σώματι», δηλ. καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-επίσκοπος-Πρόεδρος τοῦ Σώματος καί οἱ δώδεκα (12)  Ἀρχιερεῖς-Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ., ἐπαναλαμβάνω, νά μεταβοῦν αὐτοπροσώπως   

ΠΡΩΤΟΝ: Εἰς τούς δοκιμαζομένους Ὑγειονομικούς Ἀδελφούς μας ἐκεῖ ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας,

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Εἰς τόν Ὑπουργόν Ὑγείας κ. Θάνον Πλεύρην, καί 

ΤΡΙΤΟΝ: Εἰς τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην,

προκειμένου νά παρακαλέσουν, νά ἱκετεύσουν θά ἔλεγα, διά τήν ἄμεσον ὑπηρεσιακήν ἀποκατάστασιν τῶν ΕΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ τελούντων 7.500 Ὑγειονομικῶν, τέκνων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 

Ἐάν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔπραττε τά παραπάνω, τότε εἶμαι βέβαιος, ὅτι τό πρόβλημα τῶν Ὑγειονομικῶν θά ἐλύετο ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ! Γένοιτο!»


2ον) Τό γεγονός, ὅτι τό Ἀνώτατον Δικαστήριον τῆς Νέας Ὑόρκης ἐπαναφέρει εἰς τήν θέσιν των ὅλους τούς κρατικούς ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀπολυθῆ  μόνον καί μόνον διά τόν λόγον, ὅτι ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! Καί ὄχι μόνον ἐπαναφέρει ἕκαστον εἰς τήν θέσιν του, ἀλλά καί τοῦ ἀποδίδει τό σύνολον τῶν παρακρατηθεισῶν ἀποδοχῶν του μέ ἀναδρομικήν ἰσχύν! Σημειωτέον, ὅτι ἡ  Ἀπόφασις τοῦ Ἀνωτάτου αὐτοῦ Δικαστηρίου ἰσχύει ὄχι μόνον διά τούς Υγειονομικούς ὑπαλλήλους, ἀλλά καί δι’ ὅλους «τούς Δημοσίους ὑπαλλήλους στή Νέα Ὑόρκη, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς», ὅπως γράφει ἐπί λέξει ὁ Ἀξιότιμος Κύριος Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ἐκδότης τῆς μαχητικῆς Ἐφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (Βλ. σελ. 3, φ. τῆς 1ης.11.2022).  


3ον)  Καί, τέλος, τήν προσωπικήν μου πατρικήν ἐπίσκεψιν εἰς τούς πενομένους, ἀδικουμένους καί πεινασμένους Υγειονομικούς Ἀδελφούς μας σήμερα ἐπέβαλεν  καί ἕνα τρίτον γεγονός, ἤτοι ἡ εἴδησις, ὅτι ἡ νέα Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Κυρία Τζ. Μελόνι, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων της διέταξε τήν ἄμεσον ἐπιστροφήν εἰς  τήν θέσιν των ὅλων τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δημοσίου τῆς Ἰταλίας, οἱ ὁποῑοι εὑρίσκονται ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ!  (Βλ. καί Ἐφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ τῆς 1ης.11.2022, σελ. 8).        


Ταῦτα πάντα ὡδήγησα τά βήματα τοῦ Σεβ. κ. Ἀμβροσίου εἰς τό νά πραγματοποιήσῃ μίαν ἀνεπίσημον καί χωρίς προειδοποιήσεις καί τυμπανοκρουσίες ἐπίσκεψιν  εἰς τούς πονεμένους Ὑγειονομικούς Ἀδελφούς μας ἐκεῖ ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας.

Τό ἄξιον μιᾶς ἰδιαιτέρας προσοχῆς γεγονός εἶναι, ὅτι κατά τήν ἐπιστροφήν του εἰς τό Αἴγιον περί τήν 3ην ἀπογευματινήν ὥραν κάποιος ἐκ τῶν συνεργατῶν του τοῦ παρέδωσε τήν Ἐφημερία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», ἡ ὁποία εἰς την 1ην σελίδα ἐδημοσίευε τήν εἴδησιν, ὅτι ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος  τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 2022 ἀπέστειλεν ἐπιστολήν πρός τόν Μακαριώ-τατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνών καί πάσης Ἑλλάδος  καί πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίας–Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου , διά τῆς ὁποίας παρακαλῇ νά κινητοποιηθῇ ἡ Δ.Ι.Σ. καί ὡς Φιλόστοργος Μήτηρ νά ἐνεργήσῃ τά δέοντα  πρός τήν Κυβέρνησιν Μητσοτάκη πρός ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῶν ἀδίκως τιμωρημένων καί ταλαιπωρουμένων Ὑγειονομικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπό τοῦ Φεβρουαρίου τρ. ἔτους πραγματοποιουν ἀπεργίαν πείνας, κατοικεδρεύντες ἔξω από τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας. Ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἐθεώρησε τό δημοσίευμα ὡς ἕνα «Θεοσημεῖον», δηλ. ὡς ἐπιβράβευσιν τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς τούς δοκιμαζομένους Ὑγειονομικούς ἐκ μέρος τοῦ Οὐρανοῦ! Ἐξέφρασε δέ τίς ταπεινές του εὐχαριστίες πρός τήν Ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ». Ἰδού τό σχετικόν δημοσίευμα.    


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Καί τώρα ἰδού μερικές φωτογραφίες ἀπό τήν πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν:

IMG_9237


IMG_9239

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ»


Σχόλιο:

Το "ΧΑΝΙ της Βοστίτσας" επισήμανε το ΧΑΛΙ της "κυβέρνησης" και μάλιστα συγκεκριμένων μελών αυτής, που με την απάνθρωπη και παράνομη (νομιμοφανή) και παιδιαρίστικη απόφασή τους, πέταξαν στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους επειδή δεν τους έκαναν τη χάρη να εμβολιαστούν με το "δημοκρατικό" " ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ" ή ακόμα καλύτερα "ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ και ΔΙΑΤΑΖΩ" , εποχών που υπήρξαν ασυγκρίτως καλύτερες και πολύ πιο δημοκρατικές και ΕΝΤΙΜΕΣ .


Απαίτηση όλων των Ελλήνων είναι να ξηλωθεί ό αρμόδιος υπουργός (αν και δεν είναι αποκλειστικά δική του η απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά προς τους εργαζομένους) και να επανέλθουν ΑΜΕΣΩΣ στη θέση τους οι εργαζόμενοι, λαμβάνοντας ΟΛΕΣ τις αποδοχές που στερήθηκαν.

Juan