27.11.22

Ένα αποκαλυπτικό άρθρο που θα κάνει τον κ. Μητσοτάκη να χάσει τον ύπνο του !!!

 

                                               Γράφει ο κ. Αθανάσιος Τσόκας -Καθηγητής

Μαθηματικός-Ερευνητής

Κύριε Πρωθυπουργέ!.
Στους χαμηλοσυνταξιούχους με σύνταξη μέχρι 800 ευρώ, θα δώσετε στο τέλος αυτού του έτους μια επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ (εφάπαξ), όμως τους παίρνετε ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ με τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ : 6%, 13%, και 24%), το 15% (κατά μέσο όρο) της ισχνής σύνταξης τους! . Ιδού η απόδειξη!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ!
Για να σας αποδείξω τον παραπάνω ισχυρισμό μου, θα κάνω το εξής!
Θα πάρω ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, ένα χαμηλοσυνταξιούχο με σύνταξη των 700 ευρώ, που πληροί τα κάτωθι :
1) Ζει μόνος του, έχει ένα μικρό σπιτάκι, οπότε δεν πληρώνει ενοίκιο.
2) Δεν έχει αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο είναι είδος πολυτελείας, για τον εν λόγω Συνταξιούχο, αφού αδυνατεί να το συντηρήσει και πόσο μάλλον να το κινήσει, όταν η βενζίνη πετάει..... σε δυσθεώρητα ύψη!.
Όλη δε, τη σύνταξη του, (των 700 ευρώ) τη χρησιμοποιεί για να περάσει το μήνα, αγοράζοντας τρόφιμα, φάρμακα και πληρώνοντας ρεύμα, νερό και τηλέφωνο!
Για την ένδυση του και την υπόδηση του δεν του μένουν χρήματα από τη σύνταξη του για να τις ανανεώσει και περιμένει στο τέλος του χρόνου, μήπως του δοθεί κανένα έκτακτο επίδομα, όπως κάνετε και εσείς φέτος, κύριε Πρωθυπουργέ, με την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ!.
Έρχομαι τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας αποδείξω ότι ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ (του εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχου με σύνταξη 700 ευρώ), ΤΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ(κατά μέσο όρο) ΤΟ 15% ΤΗΣ ΙΣΧΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ εξαιτίας των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ), που είναι οι κάτωθι :
α) Ρεύμα και φάρμακα : έχουν ΦΠΑ 6%
β) Τρόφιμα και νερό : έχουν ΦΠΑ 13%
γ) Χρέωση τηλεφώνου, χαρτικά, απορρυπαντικά , αγορά ρούχων, ηλεκτρικών ειδών κ.λ.π : έχουν ΦΠΑ 24%.
Έτσι από τη σύνταξη των 700 ευρώ του εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχου, ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ θα του γίνονται τριών ειδών κρατήσεις :
. Κρατήσεις, για το ρεύμα και τα φάρμακα, με ΦΠΑ 6%
. Κρατήσεις για τα τρόφιμα και το νερό, με ΦΠΑ 13% και
. Κρατήσεις για όλα τα άλλα με ΦΠΑ 24%.
Ή με ισοδύναμο τρόπο :
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, θα γίνεται ΜΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΟΛΑ (ρεύμα, φάρμακα, τρόφιμα, νερό, τηλέφωνο, κ.λ.π) με ένα και μοναδικό ενιαίο ΦΠΑ που είναι Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ των τριών παραπάνω ΦΠΑ : 6%, 13%, 24%.
Και Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ αυτών των τριών ΦΠΑ (6%, 13%, 24%), είναι ίσος με το άθροισμα τους, διαιρούμενο δια του αριθμού 3.
Δηλαδή είναι το ποσοστό : 6%+13%+24%/3, που κατά προσέγγιση είναι ίσο με το ποσοστό 43%/3 ή το ποσοστό 14,33.% και στρογγυλοποιημένο, το ποσοστό 15%!!!!!!!!!!!!!!!!!
Συνεπώς , κύριε Πρωθυπουργέ, τα τρία ξεχωριστά ΦΠΑ :
6% για ρεύμα και φάρμακα, 13% για τρόφιμα και νερό και 24% για όλα τα άλλα :
αντικαθίσταται ισοδυνάμως, με ένα ενιαίο ΦΠΑ : 15% ΓΙΑ ΟΛΑ!. (δηλαδή : το ρεύμα θα έχει ΦΠΑ 15%, τα φάρμακα θα έχουν ΦΠΑ 15%, τα τρόφιμα θα έχουν ΦΠΑ 15%, κ.λ.π.... )
Οπότε, ο εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχος με σύνταξη 700 ευρώ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ (με όλη τη σύνταξη του), κάνει τα κάτωθι :
1) Πληρώνει το ρεύμα, του μήνα : με ΦΠΑ 15% επί της τιμής Ρ1 του ρεύματος και η κράτηση (υπέρ του κράτους), για το ρεύμα είναι : 15%χΡ1. (με το : χ εννοώ πολλαπλασιασμό)
2) Αγοράζει τα φάρμακα του μήνα : με ΦΠΑ 15% επί της τιμής Φ1 των φαρμάκων και η κράτηση (υπέρ του κράτους) για τα φάρμακα του, είναι : 15%χΦ1.
3) Αγοράζει τα τρόφιμα του μήνα : με ΦΠΑ 15% επί της τιμής Τ1 των τροφίμων και η κράτηση (υπέρ του κράτους), για τα τρόφιμα του, είναι : 15%χΤ1.
4) Πληρώνει το τιμολόγιο του νερού που καταναλώνει το μήνα : με ΦΠΑ 15% επί της τιμής Ν1 του καταναλωθέντος νερού και η κράτηση (υπέρ του κράτους), για τη πληρωμή του νερού, είναι 15%χΝ1
5) Πληρώνει τηλέφωνο, αγοράζει (χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα), με ΦΠΑ 15% επί της τιμής Ο1, όλων αυτών και η κράτηση (υπέρ του κράτους), για τη πληρωμή του τηλεφώνου και της αγοράς όλων των άλλων είναι 15%χΟ1
Άρα, κύριε Πρωθυπουργέ, για να βρούμε ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (υπέρ του κράτους), ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, θα προσθέσουμε τις παραπάνω 5 επί μέρους κρατήσεις (υπέρ του κράτους) και έχουμε
15%χΡ1+15%χΦ1+15%χΤ1+15%χΝ1+15%χΟ1 ή αλλιώς
15%χ(Ρ1+Φ1+Τ1+Ν1+Ο1) είναι ΟΛΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ (υπέρ του κράτους) από τη σύνταξη των 700 του εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχου ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ!.
Σας θυμίζω, Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ότι :
. Ρ1 είναι τα χρήματα από τη σύνταξη του, που τα έδωσε για το μηνιαίο ρεύμα του.
. Φ1 είναι τα χρήματα από τη σύνταξη του, που τα έδωσε για τα φάρμακα του, του ενός μηνός.
. Τ1 είναι τα χρήματα από τη σύνταξη του, που τα έδωσε για τα τρόφιμα του, του ενός μηνός.
. Ν1 είναι τα χρήματα από τη σύνταξη του, που τα έδωσε για το νερό, το οποίο κατανάλωσε μέσα σε ένα μήνα.
. Ο1 είναι τα χρήματα από τη σύνταξη του, που τα έδωσε για ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ (τηλέφωνο, χαρτικά, απορρυπαντικά, κ.λ.π... ), μέσα σε ένα μήνα.
Και επειδή ο εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχος τη σύνταξη του Σ (Σ=700 ευρώ), τη ξοδεύει όλη μέσα σε ένα μήνα για τις παραπάνω μηνιαίες υποχρεώσεις του, τότε το άθροισμα : Ρ1+Φ1+Τ1+Ν1+Φ1 θα είναι ίση με τη σύνταξη του Σ (Σ=700 ευρώ).
Έτσι, έχουμε την ισότητα : Ρ1+Φ1+Τ1+Ν1+Ο1=Σ (1)
Επίσης σας θυμίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, παραπάνω είχαμε βρει ότι : Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ (υπέρ του κράτους) επί της σύνταξης Σ του εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχου, με ενιαίο ΦΠΑ 15% (όπου το 15% είναι Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (6%+13%+24%/3) των επί μέρους ποσοστών 6%, 13%, 24%), ΕΙΝΑΙ : 15%χ(Ρ1+Φ1+Τ1+Ν1+Ο1)
όπου το άθροισμα : Ρ1+Φ1+,Τ1+Ν1+Ο1 είναι ΙΣΟ με τη σύνταξη Σ του εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχου (όπως φαίνεται από την ισότητα (1) )
Άρα τελικά, η συνολική μηνιαία κράτηση (υπέρ του κράτους με τρία ΦΠΑ : 6%, 13% και 24%) είναι : 15%χΣ , ή αλλιώς 15/100χΣ (αφού 15%=5/100) όπου Σ η σύνταξη του χαμηλοσυνταξιούχου και το 15%, είναι Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ : 6%+13%+24%/3, των τριών επί μέρους ΦΠΑ : 6%, 13%, 24%.
Έτσι, Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αποδείξαμε, ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ, ο οποίος ξοδεύει όλη τη σύνταξη του Σ, για τις μηνιαίες υποχρεώσεις του, που άλλες φορολογούνται με 6%, άλλες με 13% και άλλες με 24%, τον οποίο ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ, το διατυπώνουμε ως εξής :
ΚΑΝΟΝΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
Όταν ένας χαμηλοσυνταξιούχος ξοδεύει όλη τη σύνταξη του Σ, για τις μηνιαίες υποχρεώσεις, που άλλες φορολογούνται με ΦΠΑ 6%, άλλες με 13% και άλλες με 24%, για να βρούμε τις συνολικές μηνιαίες κρατήσεις που του γίνονται πάνω στη σύνταξη του Σ, βρίσκομε ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ των ποσοστών 6%, 13% και 24%, που είναι το ποσοστό : 6%+13%+24%/3, δηλαδή το ποσοστό 15% και αυτό το ποσοστό 15% ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ με τη σύνταξη του Σ.
Έτσι, οι Μηνιαίες Κρατήσεις (Μ.Κ) ενός οποιουδήποτε χαμηλοσυνταξιούχου, που ξοδεύει ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ, για τις μηνιαίες υποχρεώσεις του, με ΦΠΑ, 6%, 13% και 24%, δίνεται από το μαθηματικό τύπο : Μηνιαίες κρατήσεις χαμη/ξιούχου= 15%χΣ=15/100χΣ (όπου Σ η σύνταξη του χαμηλοσυνταξιούχου)
Κλείνοντας, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή την επιστημονική μου έρευνα, θα σας κάνω δύο εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τον ευρεθέντα μαθηματικό τύπο : Μηνιαίες κρατήσεις χαμηλ/ξιούχου(λόγω ΦΠΑ 6%, 13%, 24%) =15%ΧΣ = 15/100ΧΣ (όπου Σ η σύνταξη του χαμηλ/ξιούχου).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1η
Από τον εν λόγω χαμηλοσυνταξιούχο με σύνταξη Σ=700 ευρώ, ΠΑΙΡΝΕΤΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ (λόγω των τριών διαφορετικών ΦΠΑ 6%, 13%, 24% επιβάλλονται επί των μηνιαίων υποχρεώσεων του) ΤΟ ΠΟΣΟ : 15%ΧΣ=15/100ΧΣ (Σ=700) = 15/100Χ700=10500/100=105 ευρώ
Έτσι του χαμηλοσυνταξιούχου με σύνταξη 700 ευρώ του παίρνετε κάθε μήνα 105 ευρώ (από τους έμμεσους φόρους), άρα για ολόκληρο το έτος 2022 (που έχει 12 μήνες) θα του έχετε πάρει συνολικά : 12Χ105=1260 ευρώ και θα του δώσετε στο τέλος του έτους μια ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ μόνο των 250 ευρώ!.
Αυτό όμως, Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το σεβασμό που έχω προς το θεσμό του Πρωθυπουργού, σας λέω ότι αυτό που κάνετε, είναι ένας σκέτος εμπαιγμός και μια κραυγαλέα εξαπάτηση, αυτού του φτωχού συνταξιούχου με σύνταξη 700 ευρώ και στον οποίο χωρίς έλεος, του επιβάλλετε αυτούς τους αβάσταχτους έμμεσους φόρους.
Και ας το δεχθώ ότι του επιβάλετε αυτούς τους έμμεσους φόρους για τεχνικούς λόγους και του παίρνετε μέσα σε ένα χρόνο 1260 ευρώ, γιατί αυτού του φτωχού συνταξιούχου δεν του τα επιστρέφετε στο τέλος του έτους, έστω σαν δώρο Χριστουγέννων ίσο με τη σύνταξη του των 700 ευρώ, αλλά του δίνετε ένα ψευδοεπίδομα των 250 ευρώ?.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2η
Η Γειτόνισσα μου, κύριε Πρωθυπουργέ, η κυρία Άννα ( που είναι 87 ετών) και τη συμπαθώ πάρα πολύ, παίρνει την ισχνότατη σύνταξη των 400 ευρώ (γιατί ο κος Τσίπρας της έκοψε το ΕΚΑΣ των 250 ευρώ), της παίρνετε ΤΟ ΜΗΝΑ από τις λιγοστές μηνιαίες υποχρεώσεις της, το 15%ΧΣ= 15/100ΧΣ (όπου Σ=400 ευρώ η σύνταξη της)= 15/100Χ400=6000/100 =60 ευρώ!
Έτσι, αυτή τη γερόντισσα που ζει στην απόλυτη φτώχεια, σε όλο το έτος 2022 (που έχει 12 μήνες) θα της πάρετε, Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ : 12Χ60=720 ευρώ (θα της πάρετε περίπου 2 συντάξεις της, από τους αβάσταχτους γι' αυτήν έμμεσους φόρους) και στο τέλος του έτους αυτού θα τις δώσετε ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ κοροϊδίας των 250 ευρώ!.
Για όλα αυτά και για άλλα πολλά, θα σας κρίνει ο λαός, κύριε Πρωθυπουργέ, στις προσεχείς Βουλευτικές εκλογές, που θα γίνουν μέσα σε μερικούς μήνες!!!

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΚΑΣ