14.10.22

Γιάννης Μάζης: Το βράδυ που θα έρθει η Τουρκία, θα γίνει μακριά νύχτα θανάτου γι αυτήν

 


Γιάννης Μάζης: Τ
ο βράδυ που θα έρθει η Τουρκία, θα γίνει μακριά νύχτα θανάτου γι αυτήν. Έχω επιφυλάξεις για την αντίληψη των πολιτικών σχετικά με το μέγεθος του τουρκικού κινδύνου και τις σωστές αντιδράσεις τους. Υβριδικές απειλές στο εσωτερικό της Ελλάδας, από πέμπτη φάλαγγα, οργανώνει η Τουρκία.