16.9.22

Σάββας Καλεντερίδης: Δεν ήξεραν από που τους ήρθε οι Τούρκοι