10.9.22

Σάββας Καλεντερίδης: Αγγλικός εγκέφαλος πίσω από τη βαρβαρότητα της Τουρκίας! (10-9-2022)