13.8.22

Πολεμικό Ναυτικό: Προκήρυξη διαγωνισμού για την υποστήριξη των πετρελαιοκινητήρων των υποβρυχίων T-209

 

Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) της προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης συμφωνίας πλαισίου για την υποστήριξη των πετρελαιοκινητήρων των επτά (7) υποβρυχίων T-209 του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα € 21 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων και δασμών. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 12η Οκτωβρίου του 2022, ενώ η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) χρόνια και αφορά την παροχή επτά (7) συλλογών υλικών μερικής επιθεώρησης πετρελαιοκινητήρων MTU 12V 493 AZ80 το πρώτο έτος εφαρμογής της σύμβασης, τριών (3) συλλογών υλικών γενικής επιθεώρησης, δύο (2) το δεύτερο έτος της σύμβασης και μιας (1) το τρίτο έτος της σύμβασης. Οι εργασίες γενικής επιθεώρησης των κινητήρων κατανέμονται και θα πρέπει να εκτελεστούν σε βάθος εξαετίας (ανά έτος), ενώ και η καταβολή των πιστώσεων θα γίνει σε βάθος εξαετίας (ανά έτος).