17.7.22

Δημόσιο: Έμμεσες αυξήσεις με κατάργηση εισφορών

 


Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το έτος 2011, στις τακτικές και πρόσθετες αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων που ασφαλίζονται στο Ταμείο Πρόνοιας – ΤΠΔΥ εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Στα αναλογιστικά και δημοσιονομικά σενάρια που «μετρούν» τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, έχει πέσει και πρόταση ώστε η κράτηση αυτή να προσμετρείται πλέον στις τακτικές εισφορές προς το ΤΠΔΥ και να έχει έτσι ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Oποιο κι από τα δύο σενάρια κι αν προκριθεί, θα οδηγήσει σε βελτίωση είτε του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό μάλιστα με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ύστερα από 11 χρόνια, είτε του εφάπαξ που επίσης μειώθηκε σημαντικά, με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού.

Ακόμη βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του δημοσιονομικού κόστους από την πιθανή κατάργηση της ειδικής εισφοράς, ενώ αναλογιστικές προβολές γίνονται και όσον αφορά την πορεία του ΤΠΔΥ. Να σημειωθεί πως η επιβολή θεσμοθετήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθόσον κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των ταμειακών δυσχερειών που είχαν προκύψει στο ταμείο Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων την εποχή εκείνη και δεν αποτελεί τακτική εισφορά. Δημιουργήθηκε για να έχει προσωρινό χαρακτήρα και ισχύει πλέον, παρότι ο ισολογισμός του ταμείου (κλάδου του e-ΕΦΚΑ) είναι ισοσκελισμένος, μέχρι σήμερα, 11 χρόνια μετά.

Για καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ το ετήσιο όφελος από την κατάργηση των δύο εισφορών φτάνει τα 35 ευρώ.

Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1%, εφόσον συνδυαστεί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση εισοδήματος για χιλιάδες υπαλλήλους του Δημοσίου, την πρώτη ύστερα από πολλά χρόνια. Εάν παραδείγματος χάριν για εισόδημα 13.000 ευρώ, δηλαδή για καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ, το ετήσιο όφελος από την εισφορά αλληλεγγύης είναι 22 ευρώ, σε αυτά θα προστεθούν άλλα 13 ευρώ και το τελικό όφελος θα είναι της τάξης των 35 ευρώ. Για εισόδημα 25.000 ευρώ τον χρόνο ή 2.083 ευρώ τον μήνα το ετήσιο όφελος θα είναι 426 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και 25 ευρώ από το 1% του ΤΠΔΥ, ήτοι 521 ευρώ τον χρόνο.

Αλλά και βάσει του σεναρίου της προσμέτρησης της εισφοράς αυτής στην ανταποδοτικότητα του εφάπαξ, η αύξηση της παροχής αναμένεται σημαντική. Σύμφωνα με υπολογισμούς, το ποσό που θα κερδίσει ένας ασφαλισμένος στο ΤΠΔΥ από την προσμέτρηση της εισφοράς αυτής στην ατομική του μερίδα, με μια μέση μηνιαία κράτηση ύψους 30 ευρώ, σε διάστημα δέκα ετών είναι της τάξης των 3.600 ευρώ.

Μάλιστα, ομάδες δημοσίων υπαλλήλων έχουν κατά καιρούς αιτηθεί προς τους συναρμόδιους υπουργούς την επίλυση του προβλήματος, εκτιμώντας μάλιστα ότι μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου του 2016 είναι υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να προσμετρήσει την εισφορά 1% τόσο στον συντελεστή απόδοσης για το μέρος του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΔΥ, μέχρι την 31.12.2013, όσο και στην ατομική μερίδα εισφορών του μετόχου από 1.1.2014 και εφεξής. Η μη προσμέτρησή της στο εφάπαξ βοήθημα, υποστηρίζουν, παραβιάζει την αρχή λειτουργίας του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 35 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

https://www.kathimerini.gr/