21.7.22

Ο ασκητής μοναχός που "έφυγε" καθιστός στο στασίδι του, τυλιγμένος σε μια κουβέρτα! - Δημ. Λυκούδη