16.6.22

Ἔλεγε ὁ ἀγαπημένος μας ἅγιος Παΐσιος:

 


Ἡ οἰκογένεια εἶναι τό πολυτιμότερο πρᾶγμα. Ἄν χαθεῖ ἡ οἰκογένεια, θά χαθεῖ καί ὁ ἄνθρωπος

Οἱ ἐχθροί τῆς Ρωμηοσύνης ξέρουν πολύ καλά, ὅτι τά σύνορα τοῦ Γένους μας δέν εἶναι ἁπλά ὁ Αἶνος, ἡ Κύπρος καί τό Αἰγαῖο. Ἀλλά εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία μας, ἡ Ἱστορία μας καί ἡ λαλιά μας· δηλαδή, ἡ Γλῶσσα τῶν Ἀρχαίων μας προγόνων. 

Ἔτσι, τά βέλη τους τά φαρμακερά στράφηκαν ἐξ ἀρχῆς ἐναντίον τῆς Ἑλληνορθόδοξης οἰκογένειας, διότι ἐκείνη εἶναι, πού φυλάει καί τρέφει στά σπλάχνα της, ὅλα μαζί τά τιμαλφῆ τῆς Φυλῆς μας.

Ἀντιστεκόμαστε παντί σθένει. Τά δικά μας ἀκαταμάχητα ὁπλικά συστήματα εἶναι ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἐλεημοσύνες καί τό φιλότιμο.

Φ.Μ