17.6.22

Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο πριν πατηθεί η σκανδάλη από εκεί που δεν περιμένουμε-Λ.Κανέλλη