13.6.22

«Γιατί η Τουρκία θέλει τώρα ακόμη περισσότερο να αρπάξει τον έλεγχο του μισού Αιγαίου»-Σ. Ανδριάνης, Αντιστράτηγος ε.α