9.6.22

Έλλειμμα θεολογικής κατηχήσεως -

 

'Του  συνεργάτου μας, Δημητρίου  Λυκούδη-Θεολόγου-Φιλολόγου