13.5.22

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ