9.4.22

Τό χειροκρότημα στόν ναζισμό σέ ποιά πλευρά τῆς ἱστορίας ἀνήκει;


Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

H κυβέρνηση φάνηκε συνεπής στήν μέχρι τώρα πορεία της. Μέ τά ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα στόν ναζισμό, ἀπό τήν ὑπέροχη «ποιότητα ζωῆς», φτάσαμε σέ μιά «καταπληκτική ποιότητα» Βουλῆς...
Χειροκρότημα στόν ναζισμό: Τί εἶναι αὐτό πού ἔλειπε ἀπό τούς πολῖτες μιᾶς χώρας πού ὅπως ἔχει διαβεβαιώσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, διαθέτουν «καταπληκτική ποιότητα ζωῆς»; Μά φυσικά μιά καταπληκτική ποιότητα Βουλῆς! Ἄλλωστε τό Βουλευτικό Σῶμα δέν ἀντιπροσωπεύει κάθε Ἑλληνίδα καί κάθε... Ἕλληνα; Ἡ Βουλή δέν εἶναι ὁ «καθρέφτης» τοῦ πολιτεύματος μᾶς;

Μετά ἀπό δυόμιση χρόνια ἐφαρμογῆς ἑνός πρωτοφανοῦς ἀπολυταρχισμοῦ, τό δίκαιο ἔγινε τελικά καί πράξη. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεῖ νά μήν τά πάει καί τόσο καλά μέ τίς ἑλληνικές παρελάσεις, ἄλλα «κατόρθωσε» (διότι περί κατορθώματος πρόκειται) νά ἐπιτρέψει τήν διεξαγωγή μιᾶς ναζιστικῆς «παρέλασης» μέσα στόν «ναό τῆς δημοκρατίας».

H πλήρης σήψη καί παρακμή τοῦ κυρίαρχου πολιτικοῦ συστήματος
Δύο μέλη τοῦ ναζιστικοῦ Τάγματος Ἀζόφ, πού ὑπερήφανα φέρουν στή στολή τους τόν ροῦνο τῆς ναζιστικῆς «λυκοπαγίδας» (Wolfsangel), τόν «Μαῦρο Ἥλιο» τῶν SS καί ἄλλα χιτλερικά παγανιστικά σύμβολα, ἔδωσαν ἕνα μεγαλοπρεπές παρόν στό Κοινοβούλιο τῶν Ἑλλήνων.

Καταχειροκροτήθηκαν καί αὐτοί, ὅπως καί ὁ ἡγέτης τους - Ζελένσκι, γιατί ἔτσι «ἔπρεπε» νά γίνει. Αὐτό ὅριζε τό πρόγραμμα καί οἱ ἄνωθεν διαταγές. Ἀπόλυτη ὑπακοή στάς ὑποδείξεις τῆς Νέας Τάξης. Μηχανικά. Αὐτοματοποιημένα. Χωρίς τήν παραμικρή ἐνσυναίσθηση γιά τό ἱστορικό αἶσχος πού διαδραματίστηκε στή Βουλή. Χωρίς ἴχνος πολιτικῆς τσίπας γιά αὐτή τήν ὕβρη πρός τόν ἑλληνικό λαό. Χωρίς νά δίνουν δεκάρα γιά τήν αἱματοβαμμένη ἱστορία τούτης τῆς πατρίδας. Χωρίς νά ὑπολογίζουν τους ἑκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες πού πότισαν τήν ἑλληνική γῆ μέ τό αἷμα τους, στούς καιρούς πού ἔφτασε στήν Ἑλλάδα ἡ γερμανική μπότα.

Ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου (πλήν ΚΚΕ, Ἑλληνικῆς Λύσης καί Μέρα25 πού εἶχε ἕναν βουλευτή παρόντα) καί ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, παρακολούθησαν μέ κάθε ἐπισημότητα ἕνα «προκάτ» βίντεο 15 λεπτῶν πού ἕν γνώσει τοῦ Ζελένσκι (καί πιθανότατα καί τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης) ἡ ἑλληνική ὁμογένεια τῆς Οὐκρανίας ταυτίστηκε μέ τόν νεοναζισμό, καί τό ἱερό σύνθημα «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος» μιάνθηκε ἀπό τήν παρουσία χιτλερικῶν δολοφόνων.

Ἡ πλήρης σήψη καί παρακμή τοῦ κυρίαρχου πολιτικοῦ συστήματος ἀποτυπώθηκε σέ ἕνα καρέ. Ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἄκουγε εὐλαβικά στή θέση του, τούς «φιλικούς χαιρετισμούς» δύο ὑμνητῶν τῆς σβάστικας. Μπορεῖ το «Πάτερ Ἡμῶν» στήν Κωνσταντινούπολη νά τό διάβασε μέ ὕφος χιλίων καί ἑνός καρδιναλίων, ἄλλα μπροστά στά ναζίδια τοῦ Ἀζόφ, στάθηκε σάν μαθητής κατηχητικοῦ.

Ζελένσκι στή Βουλή «καί ἄς τρώγωμεν καί πέτρες»
Ἀκολουθῶντας τίς ἐπιταγές τοῦ ΝΑΤΟ, ὁ πρωθυπουργός εἶχε ὡς ὕψιστο μέλημα τοῦ νά παρουσιάσει καί ἐκεῖνος τόν Ζελένσκι πού συμπεριφέρεται σάν τή νέα «μασκότ» τῆς Δυτικῆς Νέας Τάξης.

Ἀκόμα καί ἄν εἶναι δηλωμένα Τουρκόφιλος, ἀκόμα καί ἄν δέν εἶπε λέξη γιά τή θηριωδία τοῦ Ἀττίλα, ἀκόμα καί ἄν ἔχει ἀπαγορεύσει τήν ἑλληνική γλῶσσα στά σχολεῖα τῆς ὁμογένειας μέ προεδρικό διάταγμα, ἀκόμα καί ἄν «ἐξαφάνισε» μέ νόμο τήν ἑλληνική γηγενῆ μειονότητα, ἦταν ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ἡ παρουσία του νά «κοσμήσει» τήν Ἑλληνική Βουλή. Γιατί - πολύ ἁπλά - ὁ «θεῖος Σάμ» ἔχει τήν ἀπαίτηση νά συστήσει στίς δυτικές δημοκρατίες τό ἐπικοινωνιακό ἀνίψι του.

Ὅμως τό νά ἀποδοκιμάζεις τόν ἡγέτη μιᾶς χώρας πού ἔχει ἐγκολπωθεῖ στήν στρατιωτική της ἄμυνα ἕνα ἄθλιο ναζιστικό μόρφωμα, σέ κάνει αὐτομάτως...  ρωσόφιλο; Ἀσφαλῶς καί ὄχι. Αὐτά τά ἠθικά διλήμματα καί τά διχαστικά «στριμώγματα», εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ἡ ἀνάγνωση τῆς ἱστορίας ποτέ δέν ἔχει «ἄσπρο» καί «μαῦρο».

Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νά συμπονᾶς καί νά συμπάσχεις μέ τόν ἐφιάλτη πού περνοῦν οἱ ἁπλοί Οὐκρανοί πολῖτες, καί ἐντελῶς ἄλλο πρᾶγμα νά βάζεις σέ πλύση στούς 90 βαθμούς τόν ναζισμό καί τούς νοσταλγούς τοῦ Τρίτου Ράϊχ. Καί ἀκόμα χειρότερα εἶναι ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετική ὑπόθεση νά μετατρέπεις μιά ὁλόκληρη δημοκρατική Βουλή, σέ «πλυντήριο» τῆς «λυκοπαγίδας».

Μιά καταπληκτική ποιότητα διακυβέρνησης
Αὐτό τό ὄνειδος πού ἔλαβε χώρα στήν Ἑλληνική Βουλή, ἀποτέλεσε τήν ἀπαξίωση κάθε δημοκρατικῆς ἀξίας. Ἦταν τό ἀπόλυτο ξεμπρόστιασμα τῆς κυβερνητικῆς ὑποκρισίας, ἀφοῦ ἡ «σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας» ἀποδείχθηκε πώς συνυπάρχει μέ τήν ἐρεβώδη πλευρά τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας. Καί τό «καλύτερο» εἶναι πώς αὐτό τό μνημειῶδες αἶσχος πῆρε σάρκα καί ὀστᾶ στό Κοινοβούλιο, χωρίς νά δώσει λογαριασμό σέ κανέναν ὁ πρωθυπουργός, οὔτε πρίν, ἄλλα ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ τό πέρας του.

Καί γιατί νά τό κάνει ἄλλωστε; Σέ μιά τέτοια «καταπληκτική ποιότητα» διακυβέρνησης δέν μᾶς ἔχει συνηθίσει τά τελευταῖα χρόνια; Τούς συνταγματικούς νόμους τούς ἔκανε ό τί ἤθελε στόν καιρό τῆς πανδημίας, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τά ἔκανε ὅ,τι ἤθελε, τήν θρησκευτική ἐλευθερία τήν ἔκανε ὅ,τι ἤθελε, τήν ἐδαφική μας κυριαρχία τήν κάνει ὅ,τι θέλει, στό μεταναστευτικό κάνει ὅ,τι θέλει, στήν ἐνεργειακή διαχείριση κάνει ὅ,τι θέλει, στό Οὐκρανικό κάνει ὅ,τι θέλει.

Γιατί λοιπόν νά μήν κάνει καί τήν Βουλή ὅ,τι θέλει; Ἀκόμα καί «κινηματογράφο» τήν ἔκανε, ὅπου ἔγινε πρεμιέρα μέ ἕνα 15λεπτο Οὐκρανικό «ντοκιμαντέρ» ὅπου εἶχε καί διάλειμμα γιά διαφημίσεις μέ «ἀγωνιστικούς» χαιρετισμούς ἀπό φασιστοειδή. Γιατί ὄχι; Σημασία ἔχει νά μήν χάσουμε... «τήν μεγάλη εἰκόνα», λένε!

Καί ἀφοῦ ἐμπεδώσουμε τήν μεγάλη δυτική εἰκόνα καί κάνουμε πώς δέν εἴδαμε τήν «μικρή», ἀμέσως μετά βάζουμε τήν ἀργή «πλύση» στό ἐπικοινωνιακό κομμάτι, ὥστε νά σβήσουν ὅλοι οἱ ἐπίμονοι νεοναζιστικοί λεκέδες, κάνουμε καί ἕνα καλό στύψιμο στά ΜΜΕ σέ χαμηλές στροφές, καί νά, λαμπίκο καί πάλι ἡ «δημοκρατία» μας! Κάτασπρη σάν τό χιόνι!

Ἐξάλλου «ἡ δημοκρατία δέν ἔχει ἀδιέξοδα»! Ἔχει μόνο δρόμους, διόδους διαφυγῆς. Ἀκόμα καί ἄν αὐτοί περνοῦν μέσα ἀπό μονοπάτια σπαρμένα μέ σβάστικες!

Τί ἔχει καταφέρει ὁ πρωθυπουργός ὡς τώρα, σχετικά μέ τό Οὐκρανικό;
Τελικά ἡ συνεισφορά τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στό Οὐκρανικό ποιά ἦταν ἕως τώρα; Ἀξίζει νά τό ἀναλογιστοῦμε.

Ἀντί νά ἀρκεστεῖ σέ ἀνθρωπιστική βοήθεια, ἔστειλε ὅπλα στούς Οὐκρανούς κόντρα στή θέληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἀπογύμνωσε τά νησιά ἀπό χρήσιμα ὁπλικά συστήματα.

Ἀπαγόρευσε τόν Τσαϊκόφσκι καί καταδίκασε τήν λίμνη τῶν κύκνων.

Δεσμεύτηκε - γενικά καί ἀόριστα - πώς θά ἀναλάβει τήν ἀνοικοδόμηση ἑνός μαιευτηρίου πού στήν πραγματικότητα δέν γνωρίζουμε οὔτε ποιοί τό κατέστρεψαν, οὔτε σέ ποιό κράτος θά ἀνήκει στό τέλος τοῦ πολέμου.

Ἀπέλασε 12 Ρώσους διπλωμάτες, χωρίς κανένα οὐσιαστικό λόγο, πλήν του ὅτι εἶδε νά τό κάνουν οἱ εὐρωπαῖοι «συμμαθητές» του.

Μίλησε γιά «ἀπομονωμένη Τουρκία» καί πῆγε ἆρον - ἆρον στόν  - ἀναβαθμισμένο τελικά - Σουλτᾶνο, κάνοντας κρυφές συμφωνίες πού ἄν ἰσχύουν τά ὅσα διαρρέουν, εἶναι γιά νά κλαίει ὁ κάθε «ἀπομονωμένος».

Καί τέλος, ἔφερε στήν Ἑλληνική Βουλή ἕνα κονσερβοποιημένο βίντεο πού τό περιεχόμενο τοῦ ἀποδείχθηκε ἀσέλγεια πρός τήν ἀξία μιᾶς χώρας πού γέννησε τή Δημοκρατία καί ἀτιμασμός κάθε νεκροῦ πού χάθηκε στήν φρίκη τῆς ναζιστικῆς κατοχῆς.

Πραγματικά μιά ὑπέροχη ποιότητα διπλωματίας, μιά ὑπέροχη ποιότητα Βουλῆς.