9.3.22

5 έως 30 εργαστήρια έρευνας βιολογικών όπλων στην Ουκρανία που θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ-Κ.Ήσυχος