25.2.22

Α ν τ ι φ ά σ ε ι ς ! Υποκρισία ή διχασμένη προσωπικότητα;

Μεγαλόσταυρος!
 

Τουλάχιστον ο Χίτλερ δεν παρίστανε το θρήσκο !!!