12.1.22

Φοβερή εκπομπή από Κύπρο, για την άφιξη των Rafale (11/01/22)