24.12.21

Ε Υ Χ Ε Σ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ " N A M C O "

 

Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς και ο σοφός άνθρωπος πλάθει μόνος την τύχη.

Στη νέα εποχή κυριαρχίας του μυαλού, η Πατρίδα μας θα θριαμβεύσει.

NAMCO Εθνική Εξαγωγική Βιομηχανία Λαϊκών αυτοκινήτων τύπου PONY, κλασσικής ομορφιάς και λιτότητας που αγκαλιάζει η πραγματική Elite και ο αναπτυσσόμενος κόσμος σε ΑφρικήΛατινική Αμερική και Ασία (Βιετνάμ).

 

 


 

Luck helps the brave and the wise man creates luck alone.

In the new era of domination of the mind, our Homeland will triumph.

NAMCO National Export Industry of PONY type popular cars, of classic beauty and austerity, embraced by the real Elite and the developing world in AfricaLatin America and Asia (Vietnam).