8.12.21

Κίνητρα για τους Εθνοφύλακες της Καλύμνου

 

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μεριμνά διαρκώς για τη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες υπηρετούν οι εθνοφύλακες ενώ παράλληλα δρομολογεί δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν, τόσο με την επεξεργασία ενός νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου όσο και με παρεμβάσεις σε συναρμόδια υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, απαντώντας πρόσφατα σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας με θέμα «Ζητούν θεσμοθέτηση κινήτρων οι Εθνοφύλακες της Καλύμνου».

«Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στους εθνοφύλακες αλλά και στην εφεδρεία γενικότερα», εξήγησε ο υφυπουργός, «δεν προβλέπει την προαγωγή οπλιτών μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Στο σχέδιο του νέου νόμου για την Εθνοφυλακή έχει προβλεφθεί η δυνατότητα προαγωγής των εθνοφυλάκων».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι «οι εθνοφύλακες εκπαιδεύονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με την υπομονάδα τους επί εθελοντικής βάσης και άνευ οικονομικής αποζημίωσης, ενώ η μη παρουσίασή τους δεν επισύρει την επιβολή ποινής».

«Η Εθνοφυλακή», συνέχισε, «εδράζεται στην εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά των εθνοφυλάκων στην πατρίδα και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό το γεγονός θα αλλοίωνε τον θεμελιώδη χαρακτήρα του θεσμού».

Αναφορικά με την υγειονομική κάλυψη των εθνοφυλάκων αλλά και των μελών των οικογενειών τους, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε ο υφυπουργός «έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των στρατιωτικών νοσοκομείων της χώρας».

«Από τον Απρίλιο του 2020 δόθηκε η δυνατότητα στους εθνοφύλακες των ενεργών Μονάδων Εθνοφυλακής, ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μονάδων τους, πραγματοποίησης άπαξ ετησίως, αιματολογικών εξετάσεων, με μέριμνα των μονάδων υγειονομικού του Στρατού Ξηράς», πρόσθεσε.

Σε ό,τι έχει σχέση με τις μετακινήσεις των εθνοφυλάκων, σημείωσε ότι «δύνανται να χορηγούνται, υπό προϋποθέσεις των θεσμικών κειμένων του ΓΕΣ, καταστάσεις επιβίβασης για τις μετακινήσεις τους».

Όσον αφορά τη χορήγηση εξοπλισμού, επεσήμανε ότι «τα αρμόδια ανεφοδιαστικά όργανα χορηγούν στα Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) τα αντίστοιχα εφόδια και υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές της υπηρεσίας, τις προσκτήσεις μέσων και υλικών, με γνώμονα την προτεραιοποίηση που έχει καθορισθεί για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του Ενεργού Στρατού, μεταξύ των οποίων είναι και τα ΤΕΘ».

Για τα φορολογικά ζητήματα που τίθενται, συμπλήρωσε ο κ. Χαρδαλιάς, «η αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες, έναντι αποδοχών, τροφής, ιματισμού και υπόδησης, δεν συνδέεται με αντίστοιχα παραστατικά εξόδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν.4172/2013 “Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος”».

«Δεν δύναται», συνέχισε ο υφυπουργός, «να διαχωριστεί ακριβώς ποιο ποσό αφορά σε αποδοχές και ποιο σε τροφή, ιματισμό και υπόδηση και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, υποβάλλεται σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος και υπόκειται στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης».

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τους εθνοφύλακες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ρυθμιστεί εκ νέου το ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης της καταβληθείσας αποζημίωσης, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του νομικού πλαισίου που διέπει τον θεσμό της Εθνοφυλακής», συμπλήρωσε. «Η θέσπιση παροχών με σκοπό την επιβράβευση των εθνοφυλάκων που συμμετέχουν ανελλιπώς στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής κάθε έτος για το επόμενο (δυναμική διαδικασία) αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα του υπουργείου» υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν δοθεί παροχές επιβράβευσης, οι οποίες είναι συναφείς με αυτές που δίδονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι σημαντικές, ενώ θα συνεχιστεί η προσπάθεια χορήγησης επιπλέον παροχών».

Χαρακτηριστικά, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε:

– Είσοδος στα Στρατιωτικά Πρατήρια των μελών των οικογενειών των εθνοφυλάκων (Α’ βαθμού συγγένειας), που συνοικούν με τον εθνοφύλακα στην ίδια περιοχή.

– Είσοδος στα Στρατιωτικά Πρατήρια των τέκνων των εθνοφυλάκων, που φοιτούν σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο διαμονής τους. Στα στρατευμένα τέκνα εθνοφυλάκων, των οποίων ο πατέρας υπηρετεί σε μονάδα Εθνοφυλακής του Δ’ΣΣ και της ΑΣΔΕΝ (πλην ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ και των ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ), εξετάζεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μετάθεσης, υπό το πρίσμα των υπηρεσιακών κριτηρίων, σε φρουρά συμφερόντων. Στους υπηρετούντες στο Γ’ΣΣ ή στα ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΕΘ 5ης ΤΑΞΠΖ, για τα τέκνα τους ισχύει το αυτό μετά από 5μηνη υπηρεσία.

– Είσοδος στις Στρατιωτικές Λέσχες (πλην ΛΑΕΔ και ΛΑΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) του τόπου που υπηρετούν, των εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους (Α’ βαθμού συγγένειας), καθώς και των τέκνων τους που φοιτούν σε άλλον τόπο μακράν της μόνιμης κατοικίας τους, με την έκδοση δελτίου εισόδου.

– Είσοδος στα ΚΑΑΥ, όχι για διαμονή, του τόπου που υπηρετούν, των εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους (Α’ βαθμού συγγένειας), με την έκδοση σχετικού δελτίου εισόδου, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά ο υπεύθυνος σχηματισμός σε συνεργασία με τις προϊστάμενες διοικήσεις των εθνοφυλάκων.

– Βράβευση, με αναμνηστικό δίπλωμα, των τέκνων των εθνοφυλάκων που τυγχάνουν αριστούχοι μαθητές, απόφοιτοι Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου.

– Δυνατότητα πραγματοποίησης, άπαξ ετησίως, αιματολογικών εξετάσεων, με μέριμνα της κατά τόπους αρμόδιας υγειονομικής μονάδας του Στρατού Ξηράς (ΣΝ, ΚΙΧΝΕ, ΤΥΕΘ, ΤΥΓ).

– Ένταξη των εθνοφυλάκων στο πρόγραμμα του Στρατού Ξηράς με την Τράπεζα Πειραιώς επωφελούμενη των ειδικών παροχών και υπηρεσιών του Συμφωνητικού Συνεργασίας για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειες αυτού.

– Παραθερισμός των εθνοφυλάκων μετά των οικογενειών τους στις παραθεριστικές σειρές των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου στο ΚΑΑΥ όπου παραθερίζει το μόνιμο προσωπικό της μονάδας στην οποία ανήκουν.


https://www.defencenet.gr/