30.11.21

Πολεμικό Ναυτικό: Gοwind ή Sigma το επόμενο βήμα για το Στόλο; Ο Ι.Μάζης κάνει την σύγκριση

Υπό: Ι. Θ. Μάζη, Ομότιμου Καθηγητού ΕΚΠΑ*

Το Κατωτέρω τεχνικό σημείωμα συνετάγη ώστε να αντιληφθούμε -εν πολλοίς και εν συντομία- την υπεροχή της γαλλικής Gowind (Combat Corvette) της κρατικής “Naval Group” σε σχέση με την Ολλανδή ανταγωνίστριά της Sigma της Εταιρείας DAMEN.

Η κορβέτα μάχης Gowind (Combat Corvette) είναι μια κορβέτα πολλαπλών αποστολών με τις δυνατότητες ελαφριάς φρεγάτας και σχεδιασμένη να καλύπτει, με υψηλότατο επίπεδο αποδόσεων, ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών  ναυτικής αμύνης και ρόλων θαλασσίας ασφαλείας. Κατά την κρίσιν του γράφοντος αποτελεί την πλέον ουσιαστική και χρήσιμη γεωπολιτικώς επιλογή για την Ελλάδα για τους εξής σημαντικούς λόγους: 

α) Τεχνικούς-τεχνολογικούς: είναι πολύ καλύτερη για τους λόγους που παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα από την ολλανδή ανταγωνίστριά της 

β) Η Γαλλία είναι εκείνη η πυρηνική διεθνής δύναμις με την οποία έχομε πλέον σημαντικότατη στρατηγική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας και Στρατιωτικής Συνδρομής, κάτι που δεν συνέβη ποτέ στην χώρα μας από την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εντεύθεν. Αυτό τονίζει τις κατευθυντήριες στρατηγικές γραμμές που πρέπει η χώρα να ακολουθήσει ώστε να εμβαθύνει και να διευρύνει αυτήν την μόνη σχέση αποτροπής εναντίον της προκλητικής γείτονος. 

γ) Η τεχνολογική συμβατότητα, η ομοιογένεια και οι οικονομίες κλίμακος που συμβαδίζουν με αυτές αλλά και η ευκολοτέρα -άρα οικονομικοτέρα-, ασφαλεστέρα και ταχυτέρα εκπαίδευσις του πάσης φύσεως προσωπικού του Ελληνικού ΠΝ, συνάδουν απολύτως με αυτήν την επιλογή και συγκλίνουν προς την προτίμησίν της. 

δ) Η επιλογή αυτή ενθαρρύνει την Γαλλία εις την αύξησιν του ποσοστού αλλά και την διεύρυνσιν των δεσμών και των βαθμών επιστοσύνης προς την χώρα μας και μάλιστα ενώπιον της Γαλλικής Προεδρείας στην ΕΕ από 1ης Ιανουαρίου 2022, ημερομηνίας η οποία συμπίπτει εν πολλοίς με την αλλαγή της Γερμανικής κυβερνήσεως αλλά και στην αυγή μια ισχυρής και μοναδικής Γαλλο-ιταλικής στρατηγικής συγκλίσεως ευνοούσα τον ευρωπαϊκό Νότο. Ενα διπλωματικόν ορόσημον το οποίον η Ελλάς δεν δύναται και δεν πρέπει να αγνοήσει. 

ε) Την δυνατότητα υψηλού επιπέδου ελληνο-γαλλικής συνεργασίας και στον τομέα της σημαντικής ελληνικής παρουσίας στην διατήρηση της Ειρήνης και της Τάξεως στην Μεσόγειο, την προστασίαν και εφαρμογήν του Δικαίου της Θαλάσσης με αποτέλεσμα την διεύρυνσιν των 6 εις τα 12νμ της Ελληνικής Αιγιαλίτιδος Ζώνης και μάλιστα εν όψει των γαλλικών (πλέον, γαλλοϊταλικών προσπαθειών) για την δημιουργία μιας πραγματικής Αμυντικής διαστάσεως στην ΕΕ. Ο κατωτέρω πίναξ είναι σαφής και προκρίνει την γαλλική οπλική επιλογή. Ας τον μελετήσομε λοιπόν με προσοχή και ας εξαγάγωμεν τα δέοντα συμπεράσματα.

DAMEN 10514

Naval Group GOWIND

Συμπεράσματα συγκρίσεως

Δομή Σκαφών

Χάλυψ βαθμού Α

TαξινόμησηΠεριπολικό 

(LLOYD’s)

Σταθερότητα: 

Πλάγιοι άνεμοι max 80 κόμβοι

Σταθεροποίηση: 

Παθητική

(π.χ. Στα Ινδονησιακά

αντίστοιχα)

Χάλυψ βαθμού D

TαξινόμησηΚορβέττα 

(Bureau Veritas)

Σταθερότητα: Πλάγιοι άνεμοι ανώτεροι των 90 κόμβων

Σταθεροποίηση: Ενεργητική

μέσω κινητών πτερυγίων

Η Gowind έχει υπερισχύσει στην πλειονότητα των ανταγωνισμών όπου ήτο αντιμέτωπη με το Περιπολικό SIGMA της DAMEN

Σύστημα Διαχειρίσεως Μάχης (SGC/CMS)

“Tacticos”/THALES (ή εναλλακτικώς C-FLEX της SAAB)

SETIS (Naval Group)

Το ότι οι Gowind χρησμοποιούν το ίδιο CMS αυτό της FDI διευκολύνει υπερβολικά στα ζητήματα συντηρήσεως και εκπαιδεύσεως του προσωπικού του Ελληνικού ΠΝ.

Συρόμενα Sonars μεταβλητής βυθίσεως (VDS) 

Option :

-CAPTAS 2 (Thales) ή

-ACTAS-L (Atlas Elek.)

CAPTAS 2 (Thales)

Η ενσωμάτωση ενός VDS είναι καθαρώς θεωρητικό ζήτημα εφόσον η DAMEN δεν εγκατέστησε ποτέ αυτό το σύστημα σε SIGMA. Αποτελεί οικονομικό, τεχνικό και ημερολογιακό ρίσκο.

Ενεργοποίηση ελικοπτέρων

Γέφυρα: 10t. max

Υπόστεγο: 6t. max

(Ινδονησιακά αντίστοιχα)

Γέφυρα: 10t. max

Υπόστεγο: 10t. max

-Κέντρο ελέγχου αεροπορικών επιχειρήσεων τοποθετημένο στο οπίθιο μέρος.

Δεν είναι βέβαιο ότι η SIGMA μπορεί να φέρει ένα ελικόπτερο ASM βαρέως τύπου MH-60R Seahawk ή NH 90.

Χρήσις ταχυπλόων

2 RHIBS σε γερανούς στην άνω γέφυρα

2 RHIBS σε γερανούς σε πλάγιες εσωτερικές φωλεές.

Η Ενεργητική σταθεροποίηση και η χαμηλότερες θέσεις των γερανών στην GOWIND επιτρέπουν την χρήση του σκάφους σε κατάσταση κυματισμού 4.

Ικανότητες Stealth

-RHIBS και γερανοί εμφανείς. 

-Πύραυλοι Επιφανείας-Επιφανείας εμφανείς άνευ αποκρύψεως.

-πρόσθιο εύρος ελιγμών μη καλυπτόμενο ; -Οπίσθιο μέρος ελιγμών ανοικτό.

RHIBS και γερανοί σε φωλεές προστατευόμενοι με παραπέτασμα αποκρύψεως.

-Πύραυλοι Επιφανείας-Επιφανείας μερικώς αποκεκρυμένοι.

-Οπίσθιο και πρόσθιο μέρος ελιγμών καλυπτόμενο και απολύτως κλειστό.

Η  Gowind, έχοντας μεταγενέστερη αντίληψη από αυτήν των φρεγαττών Lafayette και FREMM, από όπου αντλούν διδάγματα, έχει καταφέρει να ελαχιστοποιήσει τα ηλεκτρομαγνητικά, ακουστικά και υπέρυθρα αποτυπώματά της.

Η SIGMA έχει χαρακτηριστικά που δεν της επιτρέπουν να βελτιστοποιήσει την αντίστοιχη επιφάνεια αναγνωσιμότητάς της στα ραντάρ. 

Εξαγωγές

-2 στην Ινδονησία 

-1 στο Μεξικό (με αντίπαλο την Gowind)

-2 στα Η.Α. Εμιράτα (με αντίπαλο την Sigma)

-4 στην Ρουμανία (με αντίπαλο την Sigma)

-6 στην Μαλαισία (με αντίπαλο την Sigma)

-4 στην Αίγυπτο(με αντίπαλο την Sigma) 

Η Gowind έχει προτιμηθεί από την Sigma στις περισσότερες περιπτώσεις ανταγωνιστικών πωλήσεων.

Πίναξ συνταχθείς από τον συγγραφέα, κατόπιν μελέτης διεθνών πηγών. (Ι. Θ. Μάζης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ)

*Εφημερίς “Δημοκρατία”

https://www.militaire.gr/