25.11.21

Στον ελληνικό στόλο εντάσσεται το πλοίο «Αίας»