1.11.21

Δ. Βαρτζόπουλος: «Διαφύλαξη του κύρους της Αστυνομίας»

Δ. Βαρτζόπουλος

 


Ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη απηύθυνε ο Βουλευτής ΝΔ Β´ Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλος ζητώντας κυβερνητικές νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες για την διαφύλαξη του κύρους της Αστυνομίας. Ο Βουλευτής υπογράμμισε, ότι προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στην κοινή γνώμη η δημοσίευση εικόνων  των αστυνομικών υπαλλήλων, που σιδηροδέσμιοι προσάγονται προς ανάκριση αφ’ ου έχουν συλληφθεί και κρατηθεί μετά από υπηρεσιακή επιχείρηση με ανθρώπινες απώλειες.

Οι εικόνες αυτές αποκαλύπτουν, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούνται τυπικές διαδικασίες, οι οποίες:

  • Μειώνουν το κύρος των δυνάμεων αποκαταστάσεως της εννόμου τάξεως, ιδίως μεταξύ των ατόμων νεαρωτέρων ηλικιών, αλλά και ενισχύουν την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών ατόμων με αντιστοίχους διαθέσεις. 

  • Δημιουργούν αισθήματα ανασφαλείας στο αστυνομικό Σώμα με αναπόφευκτο κίνδυνο εν τη πράξει αμβλύνσεως των επιχειρησιακών αντανακλαστικών του. 

Επειδή λοιπόν, τόνισε ο κ. Βαρτζόπουλος, 

  • Ο αστυνομικός υπάλληλος, που ανά πάσαν στιγμή διακινδυνεύει την σωματική του ακεραιότητα εν υπηρεσία, πρέπει, να αισθάνεται ασφαλής, ότι η χρησιμοποίηση του υπηρεσιακού όπλου βάσει των υφιστάμενων κανόνων εμπλοκής προς προστασία των πολιτών και του ιδίου δεν θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε βαρεία ταλαιπωρία και ευτελισμό του,

  • Φυσικά και πρέπει κάθε υπηρεσιακή επιχείρηση με συνέπειες ανθρωπίνου τραυματισμού ή απωλείας να αξιολογείται ενδελεχώς 

είναι απολύτως σκόπιμο, να υπάρξει κυβερνητική νομοθετική και κανονιστική πρωτοβουλία, ώστε: 

  • Να εξαιρούνται της συλλήψεως κατά το άρθρο 275 ΚΠΔ ενέργειες αστυνομικών υπαλλήλων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, που εμπίπτουν στην κατηγορία των αυτοφώρων κακουργημάτων.

  • Η κατά το άρθρο 43 ΚΠΔ άσκηση της ποινικής διώξεως σε αυτές τις περιπτώσεις, να ασκείται υποχρεωτικώς μόνον κατόπιν διενέργειας ολοκληρωμένης Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως και  όχι απλώς κατόπιν αστυνομικής προανακρίσεως  ή προκαταρκτικής εξετάσεως. Εφόσον από την ΕΔΕ για τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε το φερόμενο ως κακούργημα κατά της εκτέλεσης της υπηρεσίας του αστυνομικού υπόπτου προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις περί της ενοχής του , τότε μόνον, να ασκείται ποινική δίωξη και να διατάσσεται η διενέργεια κυρίας ανακρίσεως.