10.10.21

Χαράλαμπος Μηνάογλου: Φλόγα τοῦ Τσεσμέ

 

Ἡ φράση τοῦ τίτλου δὲν λέει τίποτε στοὺς περισσότερους Ἕλληνες στὶς μέρες μας...Ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε καθὼς εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ ἀντίδοτο στὴν Γαλάζια Πατρίδα τοῦ Ἐρντογάν....
 
Τὸ πιὸ ἀστεῖο εἶναι ὅτι ἡ φράση αὐτὴν δὲν λέει τίποτε καὶ στὸ 90% αὐτῶν ποὺ βαφτίστηκαν φέτος ὡς εἰδικοὶ γιὰ τὸ 1821 ἀπὸ τὸ Μέσα Προπαγάνδας.....
 
Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε ἄλλωστε νὰ τοὺς λέει κάτι, ἀφοῦ εἶναι ἄσχετοι τελείως μὲ τὴν ἱστορία τοῦ 1821 καὶ τὴν Τουρκοκρατία.... 
 
Ἐπ᾽ ἀμοιβὴ καὶ μὲ τὸ κομμάτι πλασιὲ τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς Δυτικὲς Δυνάμεις τὴν ὁποία καὶ μόνον προπαγανδίζουν μὲ τὶς συνεντεύξεις καὶ τὰ φετινὰ ἄρθρα τους δῆθεν γιὰ τὸ 1821....

Τί εἶναι ἡ Φλόγα τοῦ Τσεσμὲ λοιπόν; Ἡ φράση βγαίνει ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ναυμαχία τοῦ Τσεσμὲ (στὴν θαλάσσια περιοχὴ μεταξὺ Χίου καὶ μικρασιατικῶν παραλίων) στὰ 1770, ἀνάμεσα στὸν ρωσικὸ καὶ τὸν ὀθωμανικὸ στόλο. 
 
Ἡ ναυμαχία αὐτὴ ἐντάσσεται στὸν ρωσοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1768-1774 καὶ ἔληξε μὲ θριαμβευτικὴ νίκη τῶν Ρώσων, οἱ ὁποῖοι βοηθήθηκαν σημαντικὰ ἀπὸ τὴν δράση πυρπολικῶν μὲ πληρώματα ἀποτελούμενα σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Ἕλληνες, ἀνάμεσά τους καὶ ὁ Βαρβάκης. 
 
Σὲ ἀνάμνηση αὐτῆς τῆς ναυμαχίας, οἱ Ρῶσοι ἔστειλαν στὸ Αἰγαῖο αὐτὲς τὶς μέρες τὸ ἀντίγραφο ρωσικῆς φρεγάτας τῆς ἐποχῆς Shtandart, στὸ πλαίσιο καὶ τοῦ ἔτους ἑλληνορωσικῶν σχέσεων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ὀνομάζοντας τὴν ἀποστολὴ αὐτὴν Φλόγα τοῦ Τσεσμέ. 
 
Τὸ πλοῖο ἀπέπλευσε ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ τὸ Σάββατο (ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ Μέσα Προπαγάνδας ἡ ἀποστολή του δὲν ἀναφέρεται λὲς καὶ εἶναι μυστικὴ) καὶ θὰ βρίσκεται ὡς τὶς 14 Ὀκτωβρίου στὴν Πάρο, ἐνῶ θὰ περιηγηθεῖ σὲ ὁλόκληρο τὸ Αἰγαῖο γιὰ τὶς ἑπόμενες δύο ἑβδομάδες. 
 
Κι ἐσὺ λαὲ βασανισμένε ἀσχολήσου μὲ τὴν πανδημία, τὸ Σαχὲλ καὶ δυὸ αὐγὰ ὄχι Τουρκίας, ἀλλὰ τοῦ φιδιοῦ.....

----------------------------------------------------------------------

Επιμέλεια αναρτήσεως, από τον συνεργάτη μας Φ.Μ