20.10.21

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων ΠΝ – Άσκηση «ΛΟΓΧΗ»