26.10.21

Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης — Ο γιός του Τούρκου στρατηγού ζωγράφισε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912