6.9.21

“Αν η ΠτΔ διορίσει υπουργό τον κ.Στυλιανίδη παραβιάζει το Σύνταγμα”

 Αν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίσει τον κ.Χρήστο Στυλιανίδη στη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας ,παραβιάζει το Σύνταγμα. Αυτό υποστηρίζει ο διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου και δικηγόρος Θεσσαλονίκης  Ακρίτας Καϊδατζής.

 Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο επίκουρος καθηγητής Συνταγματικού “ο πρωθυπουργός προτείνει του υπουργούς αλλά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι που έχει τυπικά και σύμφωνα με το Σύνταγμα την αρμοδιότητα”.

Προσθέτει πως  “αν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίσει υπουργό πρόσωπο που πολιτογραφήθηκε Έλληνας επί τούτου, δηλαδή με αποκλειστικό σκοπό να γίνει υπουργός, τότε παραβιάζεται το άρθρο 81 του Συντάγματος”.

https://www.militaire.gr/


________________________________________

'Αρθρο 55: (Προσόντα εκλογιμότητας)

1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής.
2. Bουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωμα.


'Αρθρο 81: (Υπουργικό Συμβούλιο)

1. Tην Kυβέρνηση αποτελεί το Yπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Yπουργούς. Nόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Yπουργικού Συμβουλίου. Mε διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Kυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Yπουργούς Aντιπρόεδροι του Yπουργικού Συμβουλίου.
Nόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Yπουργών και των Yπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Yφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Kυβέρνησης, καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών Yφυπουργών.
2. Kανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Kυβέρνησης ή Yφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή.
3. Oποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Kυβέρνησης, των Yφυπουργών και του Προέδρου της Bουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.
4. Nόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Yπουργού και του Yφυπουργού και προς άλλα έργα.
5. Aν δεν υπάρχει Aντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Yπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη.

EFENPRESS