18.9.21

Μόρια Λέσβου, Υδραγωγείο!

 


Το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Μόριας    Lesvos Roman Aqueduct.

Εικόνες από την πρόσφατη επίσκεψή μας.

Πολλοί ταυτίζουν την περιοχή της Μόριας στη Λέσβο με την ομώνυμη προσφυγική δομή. Για τους γνωρίζοντες, όμως, η Μόρια είναι ένα όμορφο χωριό με με μια σκιερή πλατεία και στο μέσο της δεσπόζει ένας παμπάλαιος πλάτανος.

 

                                                               

                                                                                    

Στους φιλάρχαιους, ωστόσο, είναι πιο γνωστή για το υδραγωγείο, στο οποίο οδηγεί πλακόστρωτος δρόμος σε μικρή απόσταση από το χωριό.  Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητος. Χρονολογείται πιθανώς στο τέλους του 2ου ή στις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα. Κατασκευάσθηκε για τη μεταφορά νερού μέχρι την αρχαία πόλη της Μυτιλήνης, σε διαδρομή περίπου 28 χλμ. Υπολογίζεται ότι η ποσότητα νερού που προμήθευε στην πόλη ήταν 127.000 κυβικά μέτρα, την ημέρα.

 

                                                                Μπορεί να είναι εικόνα μνημείο και φύση

                                                                                                                     Από άλλη γωνία

               Ο τεχνικός του έργου ήταν πραγματικά μεγαλοφυής, αφού έλυσε το πρόβλημα της συνεχούς ροής του νερού, που περνούσε από ανομοιογενή εδάφη, με διαφορετική στάθμη, γεφυρώνοντας τις κοιλάδες με τοξοστοιχίες, πάνω από τις οποίες περνούσαν οι αγωγοί του νερού. Τμήματα υδατογεφυρών και αγωγών διατηρούνται ορατά σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής του.

 

                                                                 Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι και μνημείο

 

                Το πιο εντυπωσιακό τμήμα του υδραγωγείου είναι η υδατογέφυρα (τοξοστοιχία) που σώζεται στη Μόρια, σε μήκος 170μ., μέγιστο ύψος 26μ. Συνίσταται από 17 πεσσούς (τετράγωνους στύλους) κατασκευασμένους κατά το έμπλεκτο σύστημα, από λαξευτούς λιθόπλινθους (λίθους), ενώ τα τόξα της ανώτερης τοξοστοιχίας – που έφεραν τον υδαταγωγό - ήταν κατασκευασμένα από συμπαγείς οπτοπλίνθους (τούβλα).

          Αξίζει να το επισκεφθείτε!__________________

Μας το απέστειλε ο Αντώνης Αντωνάς