7.8.21

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΕ ΤΗ ΦΥΣΗ;

Αν ο συλλαμβανόμενος εμπρηστής καταδικαζόταν με συνοπτικές διαδικασίες ΙΣΟΒΙΑ (όχι ισόβια με εκπτώσεις ) δεν θα μειωνόταν στο ελάχιστο το κακό;
Juan


 Ἡ Ἑλλάδα καίεται ἀπό μιά πύρινη κόλαση, σά νά βομβαρδίζεται συνεχῶς ἀπό ἐχθρικά φλογοφόρα πυρά...

Ἀλλά καί τά τελευταῖα χρόνια καῖνε κάποιοι τά δάση ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί ἀλλοῦ.

Ποιοί τά καῖνε καί τί ἐξυπηρετοῦν;

Θά ρωτήσουμε κάτι ἁπλό: Εἶναι δύσκολο νά βρεθοῦν αὐτοί οἱ κάποιοι;;;

Καθόλου δύσκολο μέ τά σύγχρονα μέσα. Ὅταν ὁ κάθε ἰδιώτης μέσω INTERNET καί κάποιας δορυφορικῆς ἑταιρείας μπορεῖ νά δεῖ λεπτομερῶς τί γίνεται σέ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς γῆς, σκεφτεῖτε μέ πόση ἀκρίβεια μποροῦν νά παρακολουθήσουν τά πάντα οἱ μυστικές ὑπηρεσίες καί τό διεθνές κατασκοπευτικό δίκτυο ECHELON, πού ἔχουν προσβάσεις σέ δορυφόρους μεγάλης ἀκριβείας...

Γιατί λοιπόν αὐτές οἱ ὑπηρεσίες δέ βοηθοῦν στήν ἔγκαιρη σύλληψη τῶν ἐμπρηστῶν καί στήν πρόληψη τῶν πυρκαϊῶν καί στή διαφύλαξη τῶν δασῶν καί τῆς ὑγείας τῶν ἀνθρώπων;;;

Ἀκόμη ρωτᾶτε γιατί; Διότι οἱ ὑπηρεσίες αὐτές ὑπηρετοῦν τή Νέα Τάξη τῆς συνωμοτικῆς Παγκοσμιοποίησης, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νά καταστραφεῖ ἡ ὕπαιθρος, καί δή ἡ Ἑλληνική,  γιά τούς ἑξῆς λόγους:

1) Ἐπειδή ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα μέ φωτεινή ἱστορία παγκόσμιας ἀκτινοβολίας, πρέπει, ὅπως εἶπε καί ὁ ἑβραῖος Κίσσιγκερ, "ἐγκέφαλος" τῆς Παγκοσμιοποίησης, νά καταστραφεῖ καί ἐθνικά καί πνευματικά καί ὑλικά, γιά νά μή εἶναι ἐμπόδιο στά σκοταδιστικά νεοταξικά προγράμματα. Καί στό μέν ἐθνικό καί πνευματικό τομέα βλέπουμε ὅτι ἡ κοινωνία μας ὁδηγεῖται συνεχῶς στόν ἀφελληνισμό, στήν ἀποχριστιανοποίηση, στό διεφθαρμένο δυτικό τρόπο ζωῆς, στήν ἐθνική γήρανση (μέ τήν ὑπογεννητικότητα) καί στό πολυφυλετισμό (μέ τή μεγάλη εἰσροή λαθρομεταναστῶν), στό δέ ὑλικό τομέα ἡ καταστροφή γίνεται μέ τό ξεπούλημα τοῦ Δημοσίου, μέ τίς πυρκαϊές, τήν ἀστυφιλία, μέ τίς βιομηχανικές τροφές, τούς μολυσμένους ἀεροψεκασμούς Chemtrails, κ.ἄ.

2) Ἡ ζωή στήν ὕπαιθρο δίνει ὑγεία στό σῶμα καί βοηθεῖ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο νά ἀνέλθει πνευματικά. Καί ἐπειδή οἱ νεοταξῖτες γνωρίζουν ὅτι, ἄν οἱ Ἕλληνες εἶναι πνευματικά καί σωματικά ὑγιεῖς, δέ θά ὑποταχθοῦν εὔκολα στά συνωμοτικά τους σχέδια, γι’ αὐτό τούς ἀναγκάζουν μέ τίς φωτιές νά ἐγκαταλείψουν τήν ἑλληνική ὕπαιθρο.

3) Ὁ ἄνθρωπος φτιάχνεται ἀπό τή μικρή ἡλικία του. Γι’ αὐτό ἡ ἀπάνθρωπη Νέα Τάξη δέ θέλει τά Ἑλληνόπουλα νά μεγαλώνουν καί νά παίζουν μέσα στή φύση, ἀλλά νά εἶναι κλεισμένα μέσα στά τσιμέντα, ὅπου νά "παίζουν" μέ ψυχοκτόνα παιχνίδια καί θεάματα, τά ὁποῖα βάζουν μέσα στίς ψυχοῦλες τους τή βία, τήν αἰσχρότητα, τήν ἀνωμαλία, τή μαγεία (π.χ. Γιού-Γκί Ο, Χάρυ Πότερ, κ.ἄ.), καί ἔτσι νά ὁδηγοῦνται στή διαφθορά, στόν ἀποκρυφισμό καί στήν ἀποβλάκωση... Πρός τοῦτο καῖνε τή φύση, γιά νά φύγουν οἱ οἰκογένειες ἀπό αὐτή καί νά πᾶνε στίς πόλεις...

4)  Ὁ αὐτοσυντηρούμενος ἄνθρωπος τῆς ὑπαίθρου εἶναι δύσκολο νά ὑποδουλωθεῖ στά σχέδια τῆς Παγκοσμιοποίησης καί μπορεῖ νά ζήσει αὐτόνομα, νά ὑπερασπισθεῖ τήν ἐλευθερία του καί νά ἀντισταθεῖ στά δόλια νεοταξικά σχέδια. Γι’ αὐτό τοῦ καῖνε τά πάντα, γιά νά ἀναγκασθεῖ νά ἐγκαταλείψει τό χωριό του καί νά πάει στίς πόλεις νά μαζοποιηθεῖ μαζί μέ τούς ἄλλους καί νά γίνει καί αὐτός ἕνα ἐλεγχόμενο ἐμβολιασμένο ρομποτάκι...

5) Ὁ καλοπροαίρετος ἄνθρωπος στή φύση σκέπτεται μέ ἐλεύθερο μυαλό καί φιλοσοφεῖ καί μέ τή θεωρία τῶν ὡραίων δημιουργημάτων ἀνάγεται στό Δημιουργό Θεό, θαυμάζοντας τήν ἁρμονία τῆς φύσης. Ἔτσι ὁδηγεῖται σέ ἰδανικούς πνευματικούς ὁρίζοντες καί σέ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεόν. Ἡ Νέα Τάξη ὅμως δέ θέλει πνευματικούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό πρέπει νά καταστραφεῖ ἡ φύση καί νά στιβαχθοῦν οἱ ἄνθρωποι μέσα στά κλουβιά τῶν πόλεων, ὅπου μέ τή βρωμερή πλύση ἐγκεφάλου, πού δέχονται καθημερινά ἀπό τά ἐλεγχόμενα Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (τηλεόραση, τύπος, περιοδικά, ἴντερνετ, κ.ἄ. media) νά μετατραποῦν σέ ἀποβλακωμένους ἐλεγχόμενους διεφθαρμένους ἐμβολιασμένους σκλάβους, πού ἡ μόνη τους ἐπιθυμία θά εἶναι νά ἱκανοποιοῦν τά κατώτερα ἔνστικτά τους...

6) Κάποιοι πλούσιοι "ἐγκέφαλοι" τῆς Παγκοσμιοποίησης, θέλουν ν’ ἀγοράσουν τσάμπα τή καμένη ἑλληνική γῆ καί μετά ἤ νά τήν πουλήσουν ἀκριβά σέ ξένους ἤ νά φτιάξουν σ’ αὐτή προσοδοφόρες ἐπιχειρήσεις ἤ νά τή καλλιεργήσουν μέ μεταλλαγμένα προϊόντα, μέ τά ὁποῖα ἐπιδιώκουν νά πάρουν τόν παγκόσμιο ἔλεγχο τῶν σπόρων καί τῶν καλλιεργιῶν στά χέρια τους, ἀφοῦ θά ἔχουν φροντίσει νά ἐξαφανιστοῦν οἱ ντόπιες καλλιέργειες...

7) Οἱ ἴδιοι "ἐγκέφαλοι" ὡς ἰδιοκτῆτες τῶν μεγαλυτέρων φαρμακευτικῶν βιομηχανιῶν, θέλουν νά ἐξαφανιστοῦν τά βότανα καί νά παύσει νά ἐξαπλώνεται ἡ βοτανολογική ἰατρική, γιά νά μή μειωθοῦν τά κέρδη, πού βγάζουν ἀπό τά χημικά-δηλητήρια φάρμακα καί ἀπό τά νέα πειραματικά γενετικά ἐμβόλιά τους...

8) Πρό ἐτῶν ἔλεγε ἡ νεοταξική Ε.Ε. στούς ἀγρότες μας: «Κάψτε-κόψτε τίς ἐλιές, καί φυτέψτε αὐτά, πού θά σᾶς ὑποδείξουμε ἐμεῖς»  καί εἶχε δοθεῖ ὁδηγία ἀπό τήν Ε.Ε. νά μειωθοῦν οἱ  Ἕλληνες ἀγρότες στό 2% τοῦ πληθυσμοῦ. Καί, ἀφοῦ οἱ  Ἕλληνες δέν ὑπάκουσαν, τούς καῖνε τίς ἀγροτικές περιουσίες, γιά νά τούς ἀναγκάσουν νά ὑπακούσουν...

9) Τά δάση ἐμποδίζουν τήν παρακολούθηση τῶν δορυφόρων καί περιορίζουν τήν ἀκτινοβολία τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ ὅλα βλάπτοντας ταυτόχρονα καί τό μυαλό καί τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων...

10) Ἐπειδή ἡ Νέα Τάξη θέλει νά σφραγίσει, ὅπως τά ζῶα, μέ ἕνα νανοτσίπ (μέ παγκόσμιο κωδικό τό ἀντίχριστο 666) ὅλους τούς ἀνθρώπους γιά νά τούς ἐλέγχει πλήρως, γι’ αὐτό ἐπιδιώκει νά ἀδειάσει ἡ ὕπαιθρος καί οἱ ἄνθρωποι νά μαζοποιηθοῦν στίς πόλεις, νά χρεωθοῦν στίς τράπεζες καί ἔτσι ἀναγκαστικά νά ὁδηγηθοῦν στό νανοτεχνολογικό ἐμβόλιο καί στό σφράγισμα, γιά νά τούς παρακολουθεῖ ἄνετα ὁ "Μεγάλος ἀδελφός"...

11) Ἐπειδή κάποιοι Χριστιανοί ἐν ὄψει τῶν ἀνησυχητικῶν σημείων τοῦ ἐρχόμενου Ἀντίχριστου σκέπτονται σάν λύση νά καταφύγουν στήν ὕπαιθρο, γιά νά μποροῦν νά ζοῦν αὐτόνομα, ἐλεύθερα καί ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἀντίχριστες καταπιέσεις, ἡ Νέα Τάξη προσπαθεῖ μέ τίς πυρκαϊές νά τούς ἐμποδίσει...

12) Τά δάση μέσῳ τοῦ ἰονισμοῦ τοῦ ἀέρα φέρνουν βροχή.  Ἔτσι, μέ τίς πυρκαϊές θά λιγοστεύσουν οἱ βροχές, θά δημιουργηθοῦν δυσμενεῖς κλιματολογικές συνθῆκες, μεγάλες ξηρασίες καί θά πέσει πεῖνα στήν ἀνθρωπότητα...

Τήν πτώχεια καί τήν πεῖνα ἐπιδιώκει ἡ ἀπάνθρωπη Νέα Τάξη, διότι ἔχοντας στά χέρια της καί τίς τεράστιες πολυεθνικές ἑταιρεῖες παραγωγῆς μεταλλαγμένων προϊόντων σκοπεύει νά ἐκβιάσει τούς πεινασμένους λαούς, ὥστε, προκειμένου νά τούς δώσει νά τρῶνε τά δηλητηριώδη μεταλλαγμένα προϊόντα, νά δεχθοῦν τά νέα γενετικά ἐπικίνδυνα ἐμβόλια καί νά ὑποταχθοῦν σέ ὅλα τά πονηρά συστήματά της, καί ἔτσι νά προετοιμασθοῦν νά ὑποδεχθοῦν τό νέο "σωτῆρά" τους, τόν Ἀντίχριστο, ὁ ὁποῖος θά ἔλθει, γιά νά τούς βγάλει δῆθεν ἀπό τά ἀδιέξοδα, πού δημιούργησαν οἱ ὀπαδοί του...

Γιά νά ἔλθει, λοιπόν, δυστυχία, καί μετά ὑποδούλωση, κάποιοι σατανικοί "μεγάλοι ἐγκέφαλοι" χρεώνουν τά κράτη καί τούς πολίτες στίς τράπεζές τους, κλείνουν τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μαζεύουν τούς ἀνθρώπους στίς πόλεις, δημιουργοῦν οἰκονομικές κρίσεις, ἐμβολιάζουν τούς λαούς μέ ἐκβιασμούς καί καῖνε τά δάση σέ πολλά μέρη τῆς γῆς...

Γιά τούς ἀνωτέρω καί ἄλλους πολλούς λόγους ἡ σατανική "Νέα ἐποχή" καί ἡ ἀπάνθρωπη Νέα Τάξη τῆς Παγκοσμιοποίησης ὑποκινεῖ διάφορους ἐμπρηστές (ἰδίως λαθρομετανάστες, σταλμένους ἐδῶ γι’ αὐτό τό σκοπό) καί τούς τροφοδοτεῖ καί μέ σύγχρονη τεχνολογία γιά τούς ἐμπρησμούς. Ἄλλωστε μή σᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ Νέα Τάξη μπορεῖ νά βάλει φωτιές καί ἀπό τούς δορυφόρους καί μέ τό πρόγραμμα HAARP μπορεῖ νά δημιουργεῖ ἰσχυρούς ἀνέμους καί καύσωνες, ὅπου θέλει... (Μόνον ὁ Θεός μπορεῖ νά τούς ἐμποδίσει).

Μή, λοιπόν, πιστεύετε στά παραμύθια ὅτι "δέν ὑπάρχουν ὀργανωμένα καταστροφικά σχέδια".

Μή περιμένετε ἀπό τούς προδότες  νά ἀκούσετε ἀλήθεια οὔτε νά προστατεύσουν τήν Πατρίδα μας ἀπό τήν καταστροφή.  Ὅλοι τους σχεδόν εἶναι ἀνθρωπάκια πού κάθονται σούζα μπροστά στή ἀνθελληνική καί νεοταξική Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Ἄς ἀναλάβουμε μόνοι μας νά διαφυλάξουμε τό ὄμορφο καί ἔνδοξο τόπο μας. Καί δέν πρέπει νά πουλήσουμε σπιθαμή τῆς πολύτιμης γῆς μας στούς ξένους. Σέ 2-3 χρόνια ἡ καμένη γῆ, Θεοῦ θέλοντος, θά ξαναπρασινίσει, καί πρέπει νά πείσουμε τά παιδιά μας νά ἀφήσουν τίς δηλητηριασμένες πόλεις καί νά ἐπιστρέψουν πάλι στήν ὑγιεινή φύση.

Εἴμαστε ἀπόγονοι ἡρωϊκοῦ φωτοβόλου Ἔθνους καί δέν πρέπει νά τό βάλουμε στά πόδια μπροστά στή νεοταξική καταχθόνια ἐπίθεση, πού καταστρέφει συνεχῶς τήν Πατρίδα μας πνευματικά, ἠθικά καί ὑλικά, καί τώρα μέ τήν "κορωνοϊκή" τρομοκρατία ἀπεργάζεται τήν πλήρη ὑποδούλωσή της...

Ἄς σταματήσουμε νά μιμούμεθα τή βάρβαρη Δύση στή διαφθορά. Ἄς παύσουμε νά ἀκολουθοῦμε τίς ὑλιστικές, σαρκολατρικές, ἄθεες, αἱρετικές, ἀποκρυφιστικές, οἰκουμενιστικές, νεοεποχήτικες ὀλέθριες προπαγάνδες τῶν ὀργάνων τῆς Παγκοσμιοποίησης. Ἄς μή δεχθοῦμε καί τά ὀλέθρια νέα ἐμβόλια.

Ἄς ἀναβαπτιστοῦμε στά ἰδανικά καί στίς Παραδόσεις τῶν ἐνδόξων Προγόνων μας, γιά νά γίνουμε γενναῖοι Ἕλληνες καί καλοί ἐνάρετοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἄς ἀρχίσουμε μεγάλο γενναῖο ἀγῶνα, γιά νά σώσουμε τήν Πατρίδα μας ἀπό τά ὀλέθρια προγράμματα τῆς σατανικῆς "Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης" καί τῆς συνωμοτικῆς ἀτζέντας 2030 τῆς ἀντίχριστης Παγκοσμιοποίησης.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ