12.8.21

Ερευνητικό Κέντρο για την Πολιτιστική Κληρονομιά ιδρύεται στην Λευκωσία
Με πρωτοβουλία της γνωστής «κυνηγού εικόνων», Τασούλας Χατζητοφή, και σε συνεργασία του Οργανισμού Walk of Truth και του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL)


Ο οργανισμός Walk of Truth και το Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου (UCL) ανακοινώνουν με υπερηφάνεια τη νέα σημαντική συνεργασία τους με την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο οργανισμών. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στον οργανισμό Walk of Truth και στο UCL να εργαστούν στενά για την προώθηση της έρευνας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως.

Θα δοθεί έμφαση στην ευαισθητοποίηση αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτιστική κληρονομιά στον αγώνα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, και στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ανά τον κόσμο. 


Παρά την υπογραφή πέντε σημαντικών διεθνών συμβάσεων τα τελευταία 20 χρόνια για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η μαύρη αγορά έργων τέχνης και αρχαιοτήτων εξακολουθεί να μαστίζει την κληρονομιά, την οικονομία και την ευημερία των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο.


Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και ως μέρος της συμφωνίας τους, το UCL και ο οργανισμός Walk of Truth θα ιδρύσουν στη Λευκωσία ερευνητικό κέντρο με γραφείο στο Λονδίνο. Πρόκειται για ηγετικό κέντρο αριστείας για την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας για την καλύτερη τεκμηρίωση, διερεύνηση και επισήμανση πιθανών περιπτώσεων λαθρεμπορίου. Το κέντρο θα αυξήσει επίσης την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των οργάνων επιβολής του νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Επίσης, ο οργανισμός Walk of Truth και το UCL θα θέσουν από κοινού σε κινητοποίηση την ουσιώδη γνώση και εμπειρία για την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε κυβερνήσεις και ΜΚΟ, όπως η UNESCO, το International Council of Museums (ICOM) και το International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), καθώς και σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς , συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μουσείων και πολιτιστικών φορέων. Οι συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες θα αφορούν σε θέματα που άπτονται της προστασίας και προώθησης του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου αναγνώρισης του λαθρεμπορίου έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, της προώθησης του πολιτιστικά υπεύθυνου τουρισμού και της στήριξης συνεργασιών μεταξύ ανόμοιων οργανισμών για καλύτερη επιβολή του νόμου διεθνώς.


Η κυρία Τασούλα Χατζητοφή, συγγραφέας και ιδρύτρια του οργανισμού Walk of Truth, είπε: «Πρόκειται για πολύ σημαντική και ειδική συμφωνία μεταξύ του UCL και του οργανισμού Walk of Truth. Θα διευκολύνει την έρευνα και την κατάρτιση που σχετίζεται με τα εκτενή προσωπικά μου αρχεία και θα επιτρέψει στον κόσμο να χρησιμοποιήσει καλύτερα τον επαναπατρισμό των κλεμμένων αρχαιοτήτων της Κύπρου ως μοντέλο για άλλες περιοχές όπου τα δικαιώματα του ανθρώπου και η πολιτιστική κληρονομιά καταπατούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.»


Ο Dr Mark Altaweel, Βοηθός Κοσμήτορας Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Ανταλλαγής Γνώσεων της Σχολής Κοινωνικών και Ιστορικών Επιστημών του UCL, είπε: «Η συνεργασία αυτή δεν θα προσφέρει μόνο εκπαιδευτικά και ερευνητικά οφέλη στην κοινότητα του UCL και στο προσωπικό του νέου ερευνητικού κέντρου, αλλά θα αποτελέσει και βασικό παράγοντα στις προσπάθειες του UCL για την προώθηση δημόσιων/ιδιωτικών συνεργασιών και τον καθορισμό και ανάπτυξη συνεργασιών με τον τριτογενή τομέα.» 


******

Σχετικά με τον οργανισμό Walk of Truth 


Ο οργανισμός Walk of Truth είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε στη βάση τριακονταετούς πρωτοποριακού έργου στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάκτησης και επαναπατρισμού αρχαιοτήτων που λεηλατήθηκαν στην Κύπρο. Στόχος του είναι η καταπολέμηση της συνεχούς καταστροφής και λεηλασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς με την εμπλοκή του κοινού και η ευαισθητοποίηση αναφορικά με την αξία της κληρονομιάς μας και την ευθύνη του καθενός από εμάς να την προστατέψει. 


Ο οργανισμός Walk of Truth επιθυμεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο αίσθημα θεματοφυλακής στους απλούς πολίτες για τα μνημεία και την ιστορία τους, και να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι τα εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς τυγχάνουν διερεύνησης και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Το όραμά του είναι ένας κόσμος όπου η πολιτιστική κληρονομιά διαφυλάσσεται από όλους ως κοινό αγαθό που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και αποτελεί το κοινό κληροδότημα για τις μελλοντικές γενιές.


Εκτός από την έρευνα και την εκπαίδευση, ο οργανισμός Walk of Truth δραστηριοποιείται ενεργά και στον εντοπισμό και ανάκτηση λεηλατημένων έργων τέχνης από εμπόλεμες ζώνες. Επίσης λειτουργεί ως μηχανισμός υποστήριξης και άσκησης πίεσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των εθνικών και διεθνών νομοθετών και αρχών επιβολής του νόμου αναφορικά με την καταστροφή και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Ο οργανισμός Walk of Truth είναι ίδρυμα εγγεγραμμένο στις Κάτω Χώρες και το 2011 έλαβε το καθεστώς του κοινωφελούς φορέα (ΑΒΝΙ).  

 

Αναφορικά με το UCL – το παγκόσμιο πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Το UCL είναι μια ποικιλόμορφη κοινότητα με την ελευθερία της πρόκλησης και της διαφορετικής σκέψης. Η κοινότητά μας, η οποία αποτελείται από περισσότερους από 41.500 φοιτητές από 150 χώρες και από περισσότερους από 12.500 υπαλλήλους, επιδιώκει την ακαδημαϊκή αριστεία, εκμηδενίζει τα σύνορα και έχει θετικό αντίκτυπο στα πραγματικά παγκόσμια προβλήματα.

 Είμαστε συνεχώς ανάμεσα στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και ένα από τα ελάχιστα ιδρύματα με την ισχυρότερη ακαδημαϊκή φήμη και την πλέον ευρύτερη ερευνητική επίπτωση.  Εφαρμόζουμε μία προοδευτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία μας και στην έρευνα – στην προάσπιση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της διατομεακής εργασίας. Διδάσκουμε τους φοιτητές μας πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται, και τους βλέπουμε ως συνεργάτες, εταίρους και συνεισφορείς.  

 

Για σχεδόν 200 χρόνια, αισθανόμαστε υπερήφανοι που ανοίξαμε τις πόρτες της ανώτατης εκπαίδευσης σε φοιτητές με πολύ διαφορετικά υπόβαθρα και που αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε και μοιραζόμαστε τη γνώση. Ήμασταν οι πρώτοι στην Αγγλία που επικροτήσαμε τη συμμετοχή γυναικών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και αυτή η θαρραλέα στάση και ανατρεπτικό πνεύμα είναι ζωντανά ακόμα και σήμερα. Είμαστε το UCL.

 

Αναρτήθηκε από Σοφία Παπανικολάου/Efenpress