11.8.21

Πέντε αναπάντητα ερωτήματα για τη διαχείριση των πυρκαγιών


 Το 2003 τέθηκε σε εφαρμογή το αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις κάθε υπουργείου ή φορέα αντιμετώπισης καταστροφών. Πιο συγκεκριμένα τον κύριο λόγο και τον συντονισμό σε όλες τις καταστροφές έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της οποίας καταλήγουν όλες οι πληροφορίες, όπου αξιολογούνται και λαμβάνονται οι αποφάσεις για δράσεις.

Ανάλογα, λοιπόν, με το μέγεθος της καταστροφής συγκαλούνται τα αρμόδια όργανα. Για μικρής έκτασης καταστροφή συγκαλείται στο Δήμο το(Συντονιστικό Τοπικό Όργαν). Αν η απειλή μεγαλώσει και απειλεί περιοχές εκτός του Δήμου, τότε συγκροτείται στη Νομαρχία το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο.

Αν δε η καταστροφή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις όπως στη περίπτωση των τελευταίων πυρκαγιών, που ακόμη καίνε, τότε συγκροτείται το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Επειδή οι πόλεμοι διευθύνονται από το “Γενικό Στρατηγείο”, ενώ οι μάχες από το “κέντρο επιχειρήσεων κάθε κλάδου” και μετά την αναδρομή που κάναμε στο σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, διερωτώμαι φωνακτά:

  1. Άκουσε κανείς για την σύγκλιση των αρμοδίων οργάνων ώστε αυτά να κάνουν τη δουλειά τους δίδοντας οδηγίες τόσο στους πολίτες όσο και εντολές στις ομάδες αντιμετώπισης των καταστροφών;
  2. Υπήρχε συντονισμός; Αν ναι ποιος τον ασκούσε και ποιος αποφάσιζε για τις εκκενώσεις; η Πυροσβεστική Υπηρεσία; Μα αυτή έχει την ευθύνη μόνο για την φωτιά και όχι για τα συνεπακόλουθα!
  3. Μήπως η Πολιτική Προστασία, στο νέο της κτήριο, δεν είχε τα μέσα για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της; Μήπως υπήρξε ολιγωρία και αμέλεια, ή μήπως το παραγόμενο έργο δεν ήταν αρκετό;
  4. Γιατί όλοι πήγαιναν για ενημέρωση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όχι στο αρμόδιο Κέντρο;
  5. Γιατί δόθηκε τόση έμφαση στα αεροπορικά μέσα και με επίσκεψη του πρωθυπουργού σε αεροδρόμιο και αγνοήθηκαν όλα τα άλλα μέσα,  κυρίως οι Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας;

Οι ελάχιστες εθελοντικές ομάδες που είδαμε και οι μεμονωμένοι εθελοντές θα έπρεπε να δράσουν υπό κάποια καθοδήγηση και όχι μεμονωμένα. Η φωτιά δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να πλησιάσει οικισμούς και χωριά. Εύχομαι οι όποιες αδυναμίες να διορθωθούν και εύχομαι όλοι, από τους ηρωικούς πυροσβέστες, αστυνομικούς και στρατιώτες μέχρι τους στρατηγούς τους, να βάζουν κάθε φορά το χέρι στη συνείδηση και να πράττουν αυτά που πρέπει να πράξουν.

Καλογεράκης Ηρακλής 
_________________

 Μιχάλης Τσολάκης/Efenpress