17.7.21

"Ο αιφνίδιος θάνατος"

  - Δημήτριος Λυκούδης, Θεολόγος- Φιλόλογος