16.7.21

Έ, όχι και στο σκουπιδοτενεκέ ο Μ. Αλέξανδρος !!!

 


Κανείς δεν βρέθηκε να παρέμβει και να αποτρέψει αυτή την απαράδεκτη ενέργεια;

Κανείς δεν το είδε;

Είναι δυνατόν πάνω  σε σκουπιδοτενεκέ να έχουν προσθέσει την κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου;

Που έγινε αυτό; 

Στη Θεσσαλονίκη! Η φωτογραφία, που μας έστειλε αναγνώστης μας, είναι από τον πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας!

Η υπερβολή, επιτυγχάνει πάντα τα αντίθετα αποτελέσματα.