15.6.21

Από που μας προέκυψε ότι το ΝΑΤΟ “θα μας καλύψει αν η Τουρκία επιτεθεί”;

 


Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ προέκυψαν πληροφορίες που έλεγαν ότι με το άρθρο 2 του κοινού ανακοινωθέντος η Ελλάδα καλύπτεται από τη Συμμαχία ,σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση από την Τουρκία. Μόνο που συγκρίνοντας το χθεσινό κείμενο με αυτά που Συνόδων του 2019 και του 2018 -του 2020 δεν είχαμε σύνοδο κορυφής- διαπιστώνουμε ότι το ΝΑΤΟ μάλλον…μαλάκωσε παρά σκλήρυνε τη στάση του!

Άρθρο 2 (Σύνοδος 2021)
Δεσμευόμαστε για τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις διαβουλεύσεις όταν απειλείται η ασφάλεια ή η σταθερότητα ενός Συμμάχου ή όταν διακυβεύονται οι θεμελιώδεις αξίες και αρχές μας.

Άρθρο 2 (Σύνοδος 2019)

«Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ατομική και συλλογική μας ικανότητα να αντιστεκόμαστε σ΄ όλες τις μορφές επίθεσης» ».

Άρθρο 1 (Σύνοδος 2018)

Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική Συμμαχία. Η μεγαλύτερη ευθύνη του ΝΑΤΟ είναι να προστατεύει και να υπερασπίζεται το έδαφος και τους πληθυσμούς των μελών του από τις επιθέσεις. Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός συμμάχου θα θεωρείται ως επίθεση εναντίον όλων μας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί και να ενεργούμε από κοινού, βάσει της αλληλεγγύης, του κοινού σκοπού και της δίκαιης κατανομής των βαρών.

Άρθρο 12 (Σύνοδος 2018)
Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι ως προς την ικανότητα και την προθυμία μας να υπερασπιστούμε ο ένας τον άλλο, και είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το πλήρες φάσμα δυνατοτήτων που είναι απαραίτητες για να παρέχουμε στη Συμμαχία μια σειρά επιλογών για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την απάντησή μας σε συγκεκριμένες περιστάσεις και να ανταποκρινόμαστε σε οποιεσδήποτε απειλές από όπου και αν προκύψουν, ενδεχομένως από πολλαπλές κατευθύνσεις σε περισσότερες από μία περιοχές.

Άρθρο 15 (Σύνοδος 2018) 

Κοιτάζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλες τις πιθανές προκλήσεις και απειλές, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να ασκούμε τακτικά την ικανότητα της Συμμαχίας να ενισχύει γρήγορα κάθε Σύμμαχο που απειλείται.

https://www.militaire.gr/

Αναρτήθηκε από το συνεργάτη μας Μιχάλη Τσολάκη