3.6.21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πίσω από τη βιτρίνα!!! (φωτό)

 


Εικόνες απαράδεκτες από το Ν.Σιδηροδρομικό Σταθμό/ πύλη εισόδου  της πόλεως.

«λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα» προσθέστε και είδη υγιεινής

και όσα δείχνουν οι  φωτογραφίες από την ανατολική πλευρά του Σ.Σ ( δεν είναι πρόσφατα, υπάρχουν μερικά χρόνια εκεί)  και βγάλτε τα συμπεράσματά σας!