14.6.21

"Διευκρινιστικό" έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Εν όψει επικείμενης εγκαταστάσεως σε... πολυκατοικία!)

 


Επισημάνσεις σχετικά με την μετακίνηση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου στη Θεσσαλονίκη

Αναφορικά με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη μετακίνηση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου στη Θεσσαλονίκη σε κτίριο επί της οδού Μοναστηρίου, επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Η υπηρεσία Ασύλου μετά από εξαντλητική έρευνα η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 κατέληξε στην απόφαση να στεγάσει την κεντρική της υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη σε κτίριο που πληροί όλες τις – κατά νόμο –  προδιαγραφές.
  2. Στον όροφο που θα στεγαστεί επί της οδού Μοναστηρίου πρόκειται να μεταφερθούν διοικητικές υπηρεσίες και μονάδες, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε ένα σύγχρονο και ανακαινισμένο εργασιακό χώρο.
  3. Η οποιαδήποτε επαφή με το κοινό, όταν και όποτε καταστεί αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται έπειτα από προκαθορισμένα ραντεβού, καθώς η φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας δεν απαιτεί και δεν προϋποθέτει ελεύθερη προσέλευση εξυπηρετούμενων.
  4. Κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας των νέων γραφείων της υπηρεσίας Ασύλου σε σχέση με το κοινό θα είναι η τηλεδιερμηνεία γεγονός που αποκλείει την ανάγκη παρουσίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου πλην των δημοσίων υπαλλήλων και των διερμηνέων παρόχων.
  5. Είναι δεδομένη η πρόβλεψη, όπως για κάθε Δημόσια Υπηρεσία, κανόνων ασφαλείας, φύλαξης και υγιεινής.
  6. Το κτίριο (ΚΤΕΟ) που ήδη στεγάζει την υπηρεσία Ασύλου στη Θεσσαλονίκη θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί το κοινό.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Ασύλου. Παράλληλα μέριμνα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την παρουσία των δημοσίων υπαλλήλων του, είναι η αναβάθμιση των περιοχών που στεγάζονται οι υπηρεσίες του αλλά και η δημιουργία βέλτιστων σχέσεων με τον εμπορικό κόσμο των περιοχών που εδρεύουν.

__________________________

Πάντως σε περίπτωση παραβιάσεως ή καταχρήσεως των ανωτέρω, η διενέργεια ασφαλιστικών μέτρων από τις οικογένειες της πολυκατοικίας είναι - όπως μας δηλώθηκε- σίγουρη.