1.6.21

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών στα ΠανεπιστήμιαΥπάρχει η δυνατότητα για πρόσληψη άλλων 600 στο άμεσο μέλλον

Σε πράξη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών στα Πανεπιστήμια, μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό το είχε προαναγγείλει στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την προκήρυξη, πέρα από τους 400, υπάρχει και η δυνατότητα επιπλέον 600 από λίστα επιλαχόντων, εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη, έπειτα από την παρέλευση εννέα μηνών από την πρόσληψη των πρώτων ειδικών φρουρών.

Οι 320 θέσεις, δηλαδή σε ποσοστό 80%, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών , των Επαγγελματικών Σχολών και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τους 600 επιλαχόντες, οι 480 θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.

Στο υπόλοιπο ποσοστό 20% , δηλαδή 80 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου έ β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλη την προκήρυξη.

https://www.news.gr/