28.5.21

ΤΑ... ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ! (Με λίγο χιούμορ)


 Μετά το εικονιζόμενο ...τεστ, θα χορηγείται αυτόματα, το πράσινο
πιστοποιητικό!!!