19.4.21

Η " One Τechnologies " Στη Θεσσαλονίκη!OneTechnologies είναι μια εξειδικευμένη εταιρία πληροφορικής, που δραστηριοποιείται:

Στην εμπορία και ενοικίαση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καινούργιων ή ανακατασκευασμένων, κινητών τηλεφώνων, ψηφιακών φωτοαντιγραφικών και γενικότερα σε ότι αφορά εξοπλισμό πληροφορικής και περιφερειακών, με επώνυμα και εγγυημένα προϊόντα της παγκόσμιας αγοράς.Στην τεχνική υποστήριξη οποιουδήποτε εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές, laptop, κινητά τηλεφώνα, βιντεοπροβολείς), και όλων των πληροφοριακών συστημάτων.


Στην οργάνωση και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, την εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων, τα προγράμματα εφαρμογών & ERP εταιριών, καθώς και εφαρμογών android και windows κατά παραγγελία.

Στόχος της είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, που επιτυγχάνεται με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.


περισσότερα:    εδω


Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 142,
Θεσσαλονίκη, τκ 542 48
info@onetechnologies.gr
2310-829.629