18.4.21

Οσία Μαρία η Αιγυπτία, Κυριακή Ε' Νηστειών

 Νεανικές Αναζητήσεις 173, Δ. Λυκούδης