17.3.21

Πότε εψάλη για πρώτη φορά το "Άξιον Εστί";

 - Λειτουργικά Ζητήματα 18, Δ. Λυκούδης