Πολίτες του Έβρου είπαν μεγάλο ΟΧΙ στα σχέδια της κυβέρνησης η

 οποία μετά τις πρώτες και έντονες αντιδράσεις απέσυρε το σχέδιο 

για επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τώρα

 μιλάει μόνο για επέκταση των Προαναχωρησιακού Κέντρου 

(ΠΡΟΚΕΚΑ)!!!


Δείτε φωτογραφίες από τη δυναμική συγκέντρωση των Εβριτών.