23.3.21

Άγιος Αρτέμων, Πρεσβύτερος Λαοδικείας (24/03)

 - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 171,  του συνεργάτου μας Δ. Λυκούδη, Θεολόγου-Φιλολόγου-Ιστορικού