2.3.21

Άγιος Θεοδώρητος, πρεσβ. Αντιοχείας (03/03) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 168,

 Δ. Λυκούδης