17.2.21

Το ανέκδοτο της ημέρας!

Καλά ίλεγα ιγώ να μη κάνω τ εμβόλιου!
Μόλις τόκανα ψόφησ το σκλί μου!